AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 26
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:104). (Se også forordet til kapittel 24.)1: De blir bedt om å studere Skriftene og forkynne. 2: Loven om felles samtykke blir bekreftet.


1.   Se, jeg sier dere at dere skal vie deres tid til å studere Skriftene og til å forkynne og styrke kirken i Colesville og utføre arbeide med jorden slik det er nødvendig, før dere reiser vestover for å avholde neste konferanse, og da skal det gjøres kjent for dere hva dere skal gjøre.

2.   Og alle ting skal utføres med felles samtykke i kirken, ved mye bønn og tro, for alle ting skal dere motta ved tro. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 26
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige