AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 25
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:103-104). (Se også forordet til kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til Emma Smith, profetens hustru.1-6: Emma Smith, en utvalgt kvinne, kalles til å hjelpe og trøste sin mann. 7-11: Hun kalles også til å skrive, til å forklare Skriftene og til å velge ut salmer. 12-14: De rettferdiges sang er en bønn for Herren. 15-16: Lydighetens prinsipper i denne åpenbaringen gjelder for alle.


1.   Lytt til Herren din Guds røst når jeg taler til deg, min datter Emma Smith, for sannelig sier jeg deg, alle som mottar mitt evangelium, er sønner og døtre i mitt rike.

2.   En åpenbaring gir jeg deg angående min vilje, og hvis du er trofast og vandrer på dydens stier for meg, vil jeg bevare ditt liv, og du skal motta en arv i Sion.

3.   Se, dine synder er deg tilgitt, og du er en utvalgt kvinne som jeg har kalt.

4.   Knurr ikke på grunn av de ting du ikke har sett, for de er holdt tilbake for deg og for verden i en for meg vis hensikt for fremtiden.

5.   Og ditt kalls embede skal bestå i å være til trøst for min tjener - din mann, Joseph Smith jr. - og i hans trengsler skal du si ham trøstende ord i saktmodighetens ånd.

6.   Og du skal bli med ham når han drar ut, og være en skriver for ham når det ikke finnes noen andre som kan være en skriver for ham, så jeg kan sende min tjener Oliver Cowdery hvor som helst jeg vil.

7.   Og du skal ordineres under hans hånd til å forklare Skriftene og til å formane kirken slik det skal bli gitt deg av min Ånd.

8.   For han skal legge sine hender på deg, og du skal motto Den Hellige Ånd, og du skal bruke din tid til å skrive og til å lære mye.

9.   Og du behøver ikke frykte, for din mann skal støtte deg i kirken, for han er kalt for dem, så alle ting kan bli åpenbart for dem, hva som helst jeg vil, i forhold til deres tro.

10.   Og sannelig sier jeg deg, at du skal legge til side de ting som er av denne verden, og søke etter de ting som tilhører en bedre verden.

11.   Og det skal også bli gitt deg å foreta et utvalg av hellige salmer som er meg til behag, slik det skal bli tilkjennegitt for deg, så de kan brukes i min kirke.

12.   For min sjel fryder seg ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder.

13.   Derfor, oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved paktene som du har inngått.

14.   Fortsett i saktmodighetens ånd og vokt deg for stolthet. La din sjel fryde seg over din mann og den herlighet som skal komme over ham.

15.   Hold alltid mine bud, og du skal motta en rettferdighetens krone. Men hvis du ikke gjør dette - der hvor jeg er, kan du ikke komme.

16.   Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at dette er min røst til alle. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 25
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige