AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 24
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Iarmsylvania, i juli 1830 (History of the Church 1:101-103). Selv om det var gått mindre enn fire måneder siden Kirken ble organisert, vør forfølgelsene blitt intense, og lederne måtte søke sikkerhet ved å holde seg delvis skjult. De neste tre åpenbaringene ble gitt i denne tiden for å styrke, oppmuntre og instruere Kirkens ledere.1-9: Joseph Smith kalles til å oversette og forkynne og til å forklare skriftene. 10-12: Oliver Cowdery kalles til å forkynne evangeliet. 13-19: Åpenbaring gis om den lov som gjelder for mirakler, forbannelser, for å ryste støvet av sine føtter og for å gå ut uten pung eller skreppe.


1.   Se, du ble kalt og utvalgt til å skrive Mormons bok og til min tjeneste, og jeg har løftet deg opp, ut av dine lidelser og har gitt deg råd så du er blitt reddet fra alle dine fiender, og du er blitt utfridd fra Satans makt og fra mørket!

2.   Likevel er du uten unnskyldning for dine overtredelser, men gå bort, og synd ikke mer.

3.   Foredle ditt embede, og når du har tilsådd dine marker og sikret dem, skynd deg til menighetene i Colesville, Fayette og Manchester som skal støtte deg, og jeg vil velsigne dem både åndelig og timelig,

4.   men hvis de ikke tar imot deg, vil jeg sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse.

5.   Og du skal fortsette å påkalle Gud i mitt navn, og skrive det som skal bli gitt deg av Trøsteren, og forklare alle skrifter for kirken.

6.   Og det skal bli gitt deg i samme stund hva du skal si og skrive, og de skal høre det, ellers vil jeg sende en forbannelse over dem istedenfor en velsignelse.

7.   For du skal vie Sion all din tjeneste, og i dette skal du ha styrke.

8.   Vær tålmodig i trengsler, for du skal få mange, men hold ut, for se, jeg er med deg inntil dine dagers ende.

9.   Og i timelig arbeide skal du ikke ha styrke, for det er ikke ditt kall. Ivareta ditt kall, og du vil ha tilstrekkelig for å kunne foredle ditt embede og vil kunne forklare alle skrifter og fortsette med å gi håndspåleggelse og styrke menighetene.

10.   Og din bror, Oliver, skal fortsette å bære mitt navn frem for verden og også for kirken. Og han skal ikke tro at han kan si nok for min sak, og se, jeg er med ham inntil enden.

11.   I meg skal han ha herlighet, og ikke av seg selv, i svakhet som i styrke, i trelldom som i frihet.

12.   Og til alle tider og på alle steder skal han opplate sin munn og forkynne mitt evangelium som med en basuns røst både dag og natt, og jeg vil gi ham en styrke som ikke er kjent blant mennesker.

13.   Krev ikke mirakler medmindre jeg befaler dere, og unntatt når det er nødvendig for å drive ut onde ånder, helbrede de syke og motstå giftige slanger og dødelig gift.

14.   Og disse ting skal dere ikke gjøre med mindre dere anmodes om det av dem som ønsker det, så Skriftene kan oppfylles, for dere skal gjøre i overensstemmelse med det som står skrevet.

15.   Og hvor som helst dere kommer og de ikke tar imot dere i mitt navn, skal dere etterlate dere en forbannelse istedenfor en velsignelse ved å ryste støvet av deres føtter til et vitnesbyrd mot dem, og vaske deres føtter ved veikanten.

16.   Og det skal skje at enhver som legger hånd på dere med vold, skal dere befale å bli slått i mitt navn, og se, jeg vil slå dem på deres ord i min egen beleilige tid.

17.   Og enhver som går til sak mot deg, skal ved loven bli forbannet.

18.   Og du skal ikke ta med deg pung eller skreppe, ei heller staver eller to kapper, for kirken skal i samme stund gi deg hva du trenger til føde og til klær, til sko, til penger og til skreppe.

19.   For du er kalt til å beskjære min vingård med en grundig beskjæring, ja, endog for siste gang - ja, og også alle som du har ordinert - og de skal følge dette mønster. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 24
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige