AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 14
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til David Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:48-50). Familien Whitmer var blitt meget interessert i oversettelsen av Mormons bok. Profeten flyttet til Peter Whitmer seniors hjem hvor han ble boende til oversettelsen var ferdig og han hadde sikret seg opphavsretten til den boken som var iferd med å bli utgitt. Tre av Whitmers sønner, som alle hadde mottatt et vitnesbyrd om verkets ekthet, ble svært opptatt av spørsmålet om sine personlig plikter. Denne åpenbaringen og de to neste (kapittel 15 og 16) ble gitt som svar på en forespørsel gjennom urim og tummim. David Whitmer ble senere et av de tre vitnene til Mormons bok.1-6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7-8: Evig liv er den største av Guds gaver. 9-11: Kristus skapte himlene og jorden.


1.   Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2.   Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord.

3.   Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4.   Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5.   Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6.   Søk å fremme og opprette mitt Sion. Hold mine bud i alle ting.

7.   Og hvis du holder mine bud og holder ut til enden, skal du få evig liv som er den største av alle Guds gaver.

8.   Og det skal skje at hvis du ber Faderen i mitt navn, med fast tro, skal du motta Den Hellige Ånd som gir å tale så du kan stå som et vitne om de ting du både skal høre og se, og så du også kan forkynne omvendelse til denne generasjon.

9.   Se, jeg er Jesus Kristus, den levende Guds Sønn, som skapte himlene og jorden, et lys som ikke kan skjules i mørket.

10.   Derfor må jeg bringe frem fylden av mitt evangelium, fra hedningefolkene og til Israels hus.

11.   Og se, du er David, og du er kalt til å hjelpe til, og hvis du gjør det og er trofast, skal du bli velsignet, både åndelig og timelig, og din lønn skal bli stor. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 14
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige