AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 137
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Et syn gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland tempel, Ohio, den 21. januar 1836 (History of the Church 2:380-381). Foranledningen var at man skulle forrette begavelsens ordinanser så langt de inntil da var blitt åpenbart.1-6: Profeten ser sin bror Alvin i det celestiale rike. 7-9: Læren om frelse for de døde blir åpenbart. 10: Alle barn blir frelst i det celestiale rike.


1.   Himlene ble åpnet for oss, og jeg så Guds celestiale rike og dets herlighet, om jeg var i eller utenfor legemet, kan jeg ikke si.

2.   Jeg så hvor overordentlig vakker den port er som arvingene til dette rike skal gå inn gjennom, den var som en portal omspent av flammer,

3.   også Guds skinnende trone hvor Faderen og Sønnen hadde sitt sete.

4.   Jeg så rikets skjønne gater som lot til å være brolagt med gull.

5.   Jeg så fader Adam og Abraham og min far og min mor, min bror Alvin som lenge har vært død,

6.   og undret meg over hvordan han hadde fått en arv i dette rike all den stund han hadde forlatt dette liv før Herren løftet sin hånd for å samle Israel for annen gang og ikke var blitt døpt til syndenes forlatelse.

7.   Således lød Herrens røst til meg, og sa: Alle som er døde uten kunnskap om dette evangelium og som ville ha godtatt det hvis de hadde fått anledning til å bli på jorden, skal bli arvinger til Guds celestiale rike.

8.   Også alle som heretter kommer til å dø uten kunnskap om det, som ville ha godtatt det av hele sitt hjerte, skal bli arvinger til dette rike,

9.   for jeg, Herren, vil dømme alle mennesker etter deres gjerninger - etter deres hjerters ønsker.

10.   Og jeg så også at alle barn som dør før de når ansvarsalderen, blir frelst i himmelens celestiale rike.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 137
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige