AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 13
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Joseph Smith og Oliver Cowdery blir ordinert til Det aronske prestedømme ved bredden av elven Susquehanna i nærheten av Harmony, Pennsylvania, den 15. mai 1829 (History of the Church 1:39-42). Ordinasjonen ble utført ved en engels hender, og han fortalte at han var Johannes, den samme som kalles døperen Johannes i Det nye testamente. Engelen forklarte at han handlet under ledelse av de fordums apostler Peter, Jakob og Johannes, som hadde nøklene til det høyere prestedømme som ble kalt Melkisedeks prestedømme. Løftet ble gitt til Joseph og Oliver om at når tiden var inne, ville Melkisedeks prestedømme bli overdratt til dem. (Se også kapittel 27:7, 8, 12.)Det aronske prestedømmes nøkler og krefter blir forklart.


1.   Til dere, mine medtjenere, overdrar jeg i Messias navn, Arons prestedømme, som har nøklene til englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse, og dette skal aldri mer borttas fra jorden før Levis sønner igjen ofrer et offer til Herren i rettferdighet.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 13
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige