AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 129
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, den 9. februar 1843 hvor han forklarer hvilke tre viktige nøkler som gjør det mulig å skjelne den sanne karakter til tjenende engler og ånder (History of the Church 5:267).1-3: I himmelen finnes det både oppstandne legemer og åndelegemer. 4-9: Nøkler som gjør det mulig å fortelle hvordan man kan gjenkjenne sendebud fra den andre siden av sløret.


1.   Det er to slags vesener i himmelen, nemlig: Engler som er oppstandne personer som har legemer av kjøtt og ben -

2.   for eksempel sa Jesus: Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.

3.   For det annet: De rettferdige menneskers ånder som er fullkommengjort, de som ikke er oppstandne, men arver den samme herlighet.

4.   Når et sendebud kommer og sier han har et budskap fra Gud, rekk ham hånden, og be ham ta din hånd.

5.   Hvis han er en engel, vil han gjøre det, og du vil føle hans hånd.

6.   Hvis han er et rettferdig menneskes ånd som er fullkommengjort, vil han komme i sin herlighet, for det er den eneste måten han kan gi seg tilkjenne på -

7.   Be ham ta din hånd, men han vil ikke røre seg, da det for et rettferdig menneske er i strid med himmelens orden å bedra, men han vil likevel fremføre sitt budskap.

8.   Hvis det er djevelen som en lysets engel, vil han, når du ber ham ta din hånd, rekke frem sin hånd, og du vil ikke føle noe, du kan derfor avsløre ham.

9.   Dette er de tre viktige nøkler som gjør det mulig for deg å vite om et budskap er fra Gud.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 129
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige