AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 125
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Nauvoo, Illinois, i mars 1841 angående de hellige i Iowa-territoriet (History of the Church 4:311-312).1-4: De hellige skal bygge byer og samles i Sions staver.


1.   Hva er Herrens vilje med de hellige i Iowa-territoriet?

2.   Sannelig, så sier Herren, jeg sier til dere: Hvis de som kaller seg ved mitt navn og forsøker å være mine hellige - hvis de vil gjøre min vilje og holde mine bud som gjelder dem - la dem samle seg på de steder jeg skal anvise dem ved min tjener Joseph og bygge byer til mitt navn så de kan være forberedt på det som er i vente i en kommende tid.

3.   La dem bygge en by til mitt navn på landområdet rett overfor byen Nauvoo, og la den få ,navnet Zarahemla.

4.   Og la alle som kommer fra øst og vest og nord og syd som ønsker å bo der, motta sin arv der såvel som i byen Nashville eller i byen Nauvoo og i alle staver som jeg har utpekt, sier Herren.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 125
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige