AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 120
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838. Den forklarer disponeringen av midler innlevert som tiende, beskrevet i foregående åpenbaring, kapittel 119 (History of the Church 3:44).1.   Sannelig, så sier Herren, tiden er nå kommet da den skal disponeres av et råd som består av Det første presidentskap i min kirke, av biskopen og hans råd, og av mitt høyråd, og ved min egen røst til dem, sier Herren. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 120
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige