AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 119
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på hans bønn: "O Herre, vis dine tjenere hvor stor del av ditt folks eiendom du forlanger som tiende" (History of the Church 3:44). Tiendeloven, slik vi forstår den i dag, hadde ikke blitt gitt til Kirken før denne åpenbaringen ble mottatt. Uttrykket tiende i den bønn som nettopp er sitert og i tidligere åpenbaringer (64:23; 85:3; 97:11), omfattet ikke bare en tiendedel, men alle frivillige gaver eller bidrag til Kirkens fond. Herren hadde tidligere gitt loven om innvielse og forvaltning av eiendom, som medlemmene (hovedsakelig de ledende eldster) fulgte ved å inngå en pakt som skulle vare evig. Men fordi mange ikke holdt denne pakten, trakk Herren den en tid tilbake og ga i stedet tiendeloven til hele Kirken. Profeten spurte Herren hvor stor del av deres eiendom han forlangte til hellige formål. Svaret kom i denne åpenbaringen.1-5: De hellige skal overlate all sin overflødige eiendom, og deretter gi som tiende hvert år en tiendedel av sin årlige innkomst. 6-7: En slik praksis vil helliggjøre Sions land.


1.   Sannelig, så sier Herren, jeg fordrer at all deres oveflødige eiendom skal overlates til min kirkes biskop i Sion,

2.   for å bygge mitt hus og legge grunnvollen til Sion og prestedømmet, og for å betale gjelden til min kirkes presidentskap.

3.   Og dette skal være begynnelsen til mitt folks tiende.

4.   Og deretter skal de som på denne måten har betalt tiende, hvert år innbetale en tiendedel av hele sin årlige innkomst. Og dette skal være en fastsatt lov for dem for evig, for mitt hellige prestedømme, sier Herren.

5.   Sannelig sier jeg dere, det skal skje at alle som samles i Sions land, skal overlate sin overflødige eiendom som tiende og skal etterleve denne lov, ellers skal de ikke finnes verdige til å være blant dere.

6.   Og jeg sier dere, hvis mitt folk ikke etterlever denne lov og holder den hellig og ved denne lov helliggjør Sions land for meg, så mine lover og bud kan overholdes der så det kan være høyhellig, se, sannelig sier jeg dere, det skal ikke være et Sions land for dere.

7.   Og dette skal være et mønster for alle Sions staver. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 119
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige