AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 118
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: "Vis oss din vilje, O Herre, angående De tolv" (History of the Church 3:46).1-3: Herren vil ta hånd om De tolvs familier. 4-6: Ledige plasser i De tolvs råd blir besatt.


1.   Sannelig, så sier Herren: La det straks avholdes en konferanse, la De tolv organiseres, og la menn utpekes for å innta plassene etter dem som har falt fra.

2.   La min tjener Thomas bli en tid i Sions land for å utgi mitt ord.

3.   La de øvrige fra denne stund fortsette å forkynne, og hvis de gjør dette i hjertets ydmykhet, i saktmodighet, i mildhet og langmodighet, gir jeg, Herren, dem et løfte at jeg vil ta hånd om deres familier, og en vid dør skal fra nå av åpnes for dem.

4.   Og la dem neste vår reise over de store vann og der forkynne mitt evangelium, ja, i dets fylde, og bære vitnesbyrd om mitt navn.

5.   La dem ta farvel med mine hellige i byen Far West den 26. april neste år, på den tomt hvor mitt hus skal bygges, sier Herren.

6.   La min tjener John Taylor og også min tjener John E. Page og også min tjener Wilford Woodruff og også min tjener Willard Richards, utpekes til å fylle plassene etter dem som har falt fra og bli offisielt underrettet om sin utnevnelse.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 118
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige