AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 11
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans bror Hyrum Smith i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:39-46). Denne åpenbaringen ble mottatt gjennom urim og tummim som svar på Josephs påkallelse og spørsmål. History of the Church antydes det at denne åpenbaringen ble mottatt etter gjengivelsen av Det aronske prestedemme.1-6: De som arbeider i vingården, vil bli frelst. 7-14: Søk visdom, rop omvendelse og stol på Ånden. 15-22: Hold budene og studer Herrens ord. 23-27: Fornekt ikke åpenbaringens og profetiens ånd. 28-30: De som mottar Kristus, blir Guds sønner.


1.   Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2.   Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, derfor, gi akt på mine ord.

3.   Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4.   Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5.   Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6.   Nå, ettersom du har bedt, se jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions sak.

7.   Søk ikke etter a rikdom, men etter visdom, og se, Guds mysterier skal foldes ut for deg, og da skal du bli rik. Se, den som har evig liv er rik.

8.   Sannelig, sannelig sier jeg deg, hva du enn ønsker av meg, således skal det gå deg, og hvis du ønsker det, skal du bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon.

9.   Tal ikke om annet enn omvendelse til denne generasjon. Hold mine bud, og hjelp til med å bringe mitt verk frem ifølge mine befalinger, og du skal bli velsignet.

10.   Se, du har en gave, eller du skal motta en gave, hvis du ber til meg i tro, med et ærlig hjerte og tror på Jesu Kristi kraft, eller på min kraft som taler til deg.

11.   For se, det er jeg som taler, se, jeg er lyset som skinner i mørket, og ved min kraft gir jeg disse ord til deg.

12.   Og nå, sannelig, sannelig sier jeg deg, sett din lit til den Ånd som leder til å gjøre godt, ja, til å handle rettferdig, til å vandre ydmykt, til å dømme rettferdig, og dette er min Ånd.

13.   Sannelig, sannelig, sier jeg deg, jeg vil gi deg av min Ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede.

14.   Og da skal du vite, eller ved dette skal du vite, alle ting, hva som helst du ønsker av meg som gjelder a rettferdighet, med tro og tillit til meg, det skal du få.

15.   Se, jeg befaler deg at du ikke må anta at du er kalt til å forkynne før du er kalt.

16.   Vent litt til, inntil du skal få mitt ord, min klippe, min kirke og mitt evangelium så du med sikkerhet kan kjenne min lære.

17.   Og se, da skal det skje deg ifølge dine ønsker, ja, også ifølge din tro.

18.   Hold mine bud, ikke tal, ty til min Ånd.

19.   Ja, hold deg nær til meg av hele ditt hjerte, så du kan hjelpe til med å bringe frem i lyset de ting som er blitt omtalt, ja, oversettelsen av mitt verk, vær tålmodig inntil du har utført det.

20.   Se, dette er din gjerning - å holde mine bud, ja, av all makt, sinn og styrke.

21.   Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene.

22.   Men ikke tal nå, studer mitt ord som er kommet frem blant menneskenes barn, og studer også mitt ord som skal komme frem blant menneskenes barn, eller det som nå oversettes, ja, inntil du har tilegnet deg alt som jeg skal gi til menneskenes barn i denne generasjon, og så skal du få alle ting lagt til.

23.   Se, du er Hyrum, min sønn. Søk Guds rike, og alle ting skal du få lagt til ifølge det som er rettferdig.

24.   Bygg på min klippe som er mitt evangelium.

25.   Fornekt ikke åpenbaringens ånd, ei heller profetiens ånd, for ve den som fornekter disse ting.

26.   Derfor, samle deg skatter i ditt hjerte inntil den tid da du ifølge min visdom skal gå frem.

27.   Se, jeg taler til alle som har gode ønsker og har grepet fatt i sin sigd for å høste.

28.   Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er verdens liv og lys.

29.   Jeg er den som kom til mitt eget, men mine egne tok ikke imot meg.

30.   Men sannelig, sannelig sier jeg deg, at alle som tar imot meg, til dem vil jeg gi kraft til å bli Guds sønner, ja, til dem som tror på mitt navn. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 11
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige