AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 91
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 9. mars 1833 (History of the Church 1:331-332). Profeten var på dette tidspunkt opptatt med å oversette Det gamle testamente. Da han kom til den del av de gamle skrifter som kalles De apokryfiske bøker, adspurte han Herren og rnottok denne undervisning.1-3: De apokryfiske bøker er for det meste riktig oversatt, men mennesker har foretatt mange tilføyelser som ikke er sanne. 4-6: Bøkene er til gavn for dem som er opplyst av Ånden.


1.   Sannelig, så sier Herren til deg angående De apokryfiske bøker: Det er mange ting i dem som er sanne, og de er for det meste riktig oversatt.

2.   Det er mange ting i dem som ikke er sanne som er tilføyelser foretatt av menneskehånd.

3.   Sannelig, jeg sier deg at det ikke er nødvendig å oversette De apokryfiske bøker.

4.   Derfor, den som leser dem, la ham forstå, for Ånden åpenbarer sannhet.

5.   Og den som er opplyst av Ånden, skal ha nytte av dem.

6.   Og den som ikke mottar av Ånden, kan ikke ha nytte av dem. Derfor er det ikke nødvendig at de skulle oversettes. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 91
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige