AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 9
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:37-38). Oliver formanes til å være tålmodig, og anbefales for øyeblikket å være tilfreds med å skrive etter oversetterens diktat og ikke forsøke å oversette.1-6: Andre fordums opptegnelser vil senere bli oversatt. 7-14: Mormons bok blir oversatt ved studium og åndelig bekreftelse.


1.   Se, jeg sier deg, min sønn, at fordi du ikke oversatte ifølge det du ønsket av meg, men igjen begynte å skrive for min tjener Joseph Smith jr., vil jeg du skal fortsette inntil du blir ferdig med denne opptegnelsen som jeg har betrodd ham.

2.   Og se, da har jeg andre opptegnelser som jeg vil gi deg kraft til å hjelpe ham å oversette.

3.   Vær tålmodig, min sønn, jeg har en vis hensikt med dette, og det er ikke nødvendig at du oversetter nå.

4.   Se, det arbeid du er kalt til å gjøre, er å skrive for min tjener Joseph.

5.   Og se, det er fordi du ikke fortsatte slik du gjorde da du begynte å oversette, at jeg har tatt dette privilegium fra deg.

6.   Knurr ikke, min sønn, for jeg har en vis hensikt med å behandle deg på denne måten.

7.   Se, du har ikke forstått, du har antatt at jeg ville gi det til deg selv om du ikke tenkte mer på det enn å adspørre meg.

8.   Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre meg om det er riktig, og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst, derfor skal du føle at det er riktig.

9.   Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser, men dine tanker skal sløves så du skal glemme det som er galt. Derfor kan du ikke skrive det som er hellig, uten at det blir gitt deg av meg.

10.   Hvis du hadde visst dette, kunne du ha oversatt, allikevel er det ikke gagnlig at du oversetter nå.

11.   Se, det var gagnlig da du begynte, men du fryktet, og tiden er forbi, og det er ikke gagnlig nå.

12.   For ser du ikke at jeg har gitt min tjener Joseph tilstrekkelig styrke til å oppveie dette? Og ingen av dere har jeg fordømt.

13.   Gjør dette som jeg har befalt deg, og du skal ha fremgang, vær trofast og gi ikke etter for noen fristelse.

14.   Stå fast i det arbeid som jeg har kalt deg til, og ikke et hår på ditt hode skal gå tapt, og du skal bli løftet opp på den ytterste dag. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 9
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige