AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 89
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 27. februar 1833 (History of the Church 1:327-329). Som følge av at brødrene den første tiden brukte tobakk på sine møter, ble profeten ledet til å tenke nærmere over saken, og følgelig adspurte han Herren om det. Resultatet ble denne åpenbaringen som er kjent under navnet Visdomsordet. De tre første versene skrev profeten opprinnelig som en inspirert innledning og beskrivelse.1-9: Bruk av vin, sterke drikker, tobakk og hete drikker er forbudt. 10-17: Planter, frukt, kjøtt og korn er gitt til bruk for mennesker og dyr. 18-21: Lydighet mot evangeliets lov, herunder Visdomsordet, gir timelige og åndelige velsignelser.


1.   Et visdomsord til gavn for høyprestenes råd, forsamlet i Kirtland, og for kirken, og også for de hellige i Sion -

2.   sendt som en hilsen, ikke som bud eller tvang, men som et visdomsord mottatt ved åpenbaring som viser Guds orden og vilje med hensyn til alle helliges timelige frelse i de siste dager -

3.   gitt som et prinsipp med løfte, avpasset etter den svakes evne, ja, for den svakeste blant de hellige som er eller kan kalles en hellig.

4.   Se, sannelig, så sier Herren til dere: På grunn av ondskap og planer som er og vil være i uhederlige menneskers hjerter i de siste dager, har jeg advart dere og advarer dere på forhånd ved å gi dere dette visdomsord ved åpenbaring -

5.   at i den grad noen som helst blant dere drikker vin eller sterk drikk, se, det er ikke godt, ei heller antagelig i deres Faders øyne, unntatt når dere forsamler dere for å ofre deres sakramenter til ham.

6.   Og se, dette skulle være vin, ja, ren vin som dere selv har laget av vinrankens druer.

7.   Og videre, sterk drikk er ikke for maven, men for å vaske deres legemer med.

8.   Og videre, tobakk er ikke for legemet, ei heller for maven og er ikke godt for mennesket, men er en plante for utvortes sår og for alt sykt kveg og skal brukes med skjønn og kyndighet.

9.   Og videre, hete drikker er ikke for legemet eller maven.

10.   Og videre, sannelig sier jeg dere, alle sunne planter har Gud gitt til legemets styrke og oppbygging og til menneskets bruk -

11.   enhver plante i sin årstid og enhver frukt i sin årstid, og alle disse for å bli brukt med måte og med takksigelse.

12.   Ja, også kjøtt av dyr og av luftens fugler har jeg, Herren, gitt til menneskets bruk, likevel skal det brukes sparsomt og med takksigelse.

13.   Og det er velbehagelig for meg at det ikke blir brukt, unntagen om vinteren eller i kulde eller i hungersnød.

14.   Alt korn er gitt til menneskenes og dyrenes gavn til å være hovedføde, ikke bare for mennesket, men også for dyrene på marken og himmelens fugler og alle ville dyr som løper eller beveger seg på jorden.

15.   Og disse har Gud skapt for å bli brukt av mennesket kun i tider med sult og stor hungersnød.

16.   Alt korn er godt til føde for mennesket, og likeledes vinrankens frukt og det som bærer frukt enten i eller over jorden -

17.   ikke desto mindre, hvete er for mennesket, mais for oksen, havre for hesten, rug for fuglene og for svin og for alle markens dyr, og bygg for alle nyttige dyr og til milde drikker i likhet med annet korn.

18.   Og alle hellige som husker å holde og etterleve det som her er sagt og vandrer i lydighet mot budene, skal få helse i sin navle og marg i sine ben,

19.   og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter,

20.   og skal løpe og ikke bli trette, og skal gå og ikke bli matte.

21.   Og jeg, Herren, gir dem et løfte at ødeleggelsens engel skal gå dem forbi, likesom med Israels barn og ikke slå dem ihjel. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 89
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige