AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 87
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring og profeti om krig gitt gjennom profeten Joseph Smith den 25. desember 1832 (History of the Church 1:301-302). Dette kapitlet ble mottatt på et tidspunkt da Brødrene tenkte nærmere over og vurderte afrikanere i slaveri på det amerikanske kontinent og menneskenes barn i slaveri rundt omkring i verden.1-4: Krig blir forutsagt mellom Nordstatene og Sydstatene. 5-8: Store katastrofer skal ramme alle jordens innbyggere.


1.   Sannelig, så sier Herren om de kriger som om kort tid vil finne sted og vil begynne med opprøret i Syd-Carolina og til slutt ende med mange sjelers død og elendighet,

2.   og den tid vil komme da krig vil bli utøst over alle nasjoner og vil begynne på dette sted.

3.   For se, Sydstatene skal gå sammen mot Nordstatene, og Sydstatene vil henvende seg til andre nasjoner, ja, til landet Storbritannia som det kalles, og de skal også henvende seg til andre nasjoner for å forsvare seg mot andre nasjoner, og da skal krig bli utøst over alle nasjoner.

4.   Og det skal skje at etter mange dager skal slaver gjøre opprør mot sine herrer, slaver rustet og trenet til å føre krig.

5.   Og det skal også skje at levningene som er tilbake i landet, skal ruste seg og bli meget vrede og skal påføre hedningefolkene stor skade.

6.   Og således, ved sverd og ved blodsutgytelse, skal jordens innbyggere sørge, og ved hunger og pest, ved jordskjelv og torden fra himmelen og også voldsomme og kraftige lynglimt, skal jordens innbyggere få føle en allmektig Guds vrede og harme og tuktende hånd inntil den fastsatte tilintetgjørelse fullstendig har gjort ende på alle nasjoner,

7.   så de helliges rop og de helliges blod ikke lenger skal anrope Herren Sebaots ører fra jorden om hevn over sine fiender.

8.   Derfor, stå på hellige steder og vær urokkelige inntil Herrens dag kommer, for se, den kommer hastig, sier Herren. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 87
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige