AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 81
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257-258). Frederick G. Williams kalles til å være en høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap. De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart hvor ærverdig dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til dette spesielle einbedet den 18. mars 1833.1-2: Det første presidentskap innehar alltid rikets nøkler. 3-7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sitt kall, vil han arve evig liv.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Frederick G. Williams: Lytt til røsten fra ham som taler, til Herren din Guds ord, og gi akt på det kall som du er kalt til, ja, til å være en høyprest i min kirke og en rådgiver for min tjener Joseph Smith jr.,

2.   til hvem jeg har gitt rikets nøkler som alltid tilhører Det høye prestedømmes presidentskap:

3.   Derfor, sannelig, jeg anerkjenner ham og vil velsigne ham, og også deg, i den grad du er trofast i rådsarbeide, i det embede jeg har utpekt deg til, alltid i bønn, både høyt og i ditt hjerte, offentlig og i lønndom, og også i ditt kall når du forkynner evangeliet i de levendes land og blant dine brødre.

4.   Og ved å gjøre disse ting, vil du gjøre det største gode mot dine medmennesker og gi større herlighet til ham som er din Herre.

5.   Derfor, vær trofast, forbli i det embede jeg har utpekt deg til, styrk de svake, løft de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær.

6.   Og hvis du er trofast inntil enden, skal du få udødelighetens krone og evig liv i de boliger jeg har beredt i min Faders hus.

7.   Se, og gi akt, dette er ordene fra Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 81
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige