AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 74
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i januar 1832 (History of the Church 1:242). Profeten skriver: "Da jeg mottok de foregående ord av Herren [L&p 73], gjenopptok jeg arbeidet med oversettelsen av Skriftene og arbeidet flittig nesten helt frem til konferansen skulle begynne til fastsatt tid den 25. januar. I denne tiden mottok jeg også det følgende som en forklaring av 1. Korinterbrev 7:14" (History of the Church 1:242).1-5: Paulus råder Kirken på sin tid til ikke å holde Moseloven. 6-7: Små barn er hellige, og er helliggjort gjennom forsoningen.


1.   For den vantro ektemann er helliggjort ved sin hustru, og den vantro hustru er helliggjort ved ektemannen, ellers ville deres barn være urene, men nå er de hellige.

2.   Nå, på apostlenes tid ble om~ skjærelsens lov praktisert av alle jøder som ikke trodde på Jesu Kristi evangelium.

3.   Og det skjedde at det oppsto en stor strid blant folket angående loven om omskjærelse, for den vantro ektemann ønsket at hans barn skulle omskjæres og være lydig mot Moseloven, en lov som var oppfylt.

4.   Og det skjedde at de barn som ble oppdratt til å være lydige mot Moseloven, ga akt på sine fedres tradisjoner og trodde ikke på Kristi evangelium, derfor ble de vanhellige.

5.   Av denne grunn skrev apostelen til kirken og ga dem et bud - ikke fra Herren, men sitt eget - at en troende ikke skulle gifte seg med en vantro med mindre Moseloven ble forkastet av dem,

6.   for at deres barn kunne være uten omskjærelse og at tradisjonen som sa at små barn er vanhellige, kunne opphøre, for jødene trodde på den.

7.   Men små barn er hellige og er helliggjort gjennom Jesu Kristi forsoning, og dette er det skriftstedet betyr.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 74
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige