AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 7
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham ( History of the Church 1:35-36).1-3: Johannes, den elskede, skal leve inntil Herren kommer. 4-8: Peter, Jakob og Johannes har evangeliets nøkler.


1.   Og Herren sa til meg: Johannes, min elskede, hva ønsker du? For hvis du ber om hva du ønsker, skal det bli gitt deg.

2.   Og jeg sa til ham: Herre, gi meg makt over døden så jeg kan leve og bringe sjeler til deg.

3.   Og Herren sa til meg: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, fordi du ønsker dette, skal du bli på jorden inntil jeg kommer i min herlighet, og skal profetere for nasjoner, slekter, tungemål og folk.

4.   Og av denne grunn sa Herren til Peter: Om jeg vil at han skal bli til jeg kommer, hva angår det deg? For han ønsket av meg at han kunne bringe sjeler til meg, men du ønsker at du snart kan komme til meg i mitt rike.

5.   Jeg sier deg, Peter: Dette var et godt ønske, men min elskede har ønsket at han kunne gjøre mer, eller et enda større arbeide blant menneskene enn han før har gjort.

6.   Ja, han har påtatt seg et større verk, derfor vil jeg la ham bli som en luende ild og en tjenende engel. Han skal betjene de som skal bli arvinger til frelse som bor på jorden.

7.   Og jeg vil at du skal betjene ham og din bror Jakob, og til dere tre vil jeg gi denne myndighet og nøklene til denne tjeneste inntil jeg kommer.

8.   Sannelig sier jeg dere, dere skal begge få ifølge deres ønsker, for dere gleder dere begge over det dere har ønsket.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 7
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige