AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 65
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Hiram, Ohio, i oktober 1831 (History of the Church 1:218). Profeten kaller denne åpenbaringen en bønn.1-2: Nøklene til Guds rike er overgitt til mennesket på jorden, og evangeliets sak vil seire. 3-6: Himmelens tusenårsrike vil komme og bli forenet med Guds rike på jorden.


1.   Lytt og gi akt, en stemme som av en som er sendt nedfra det høye, som er mektig og kraftig, som går ut like til jordens ender, ja, hvis røst er til menneskene: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.

2.   Guds rikes nøkler er overgitt mennesket på jorden, og fra dette sted skal evangeliet rulle frem like til jordens ender, likesom stenen som rives løs fra fjellet, men ikke med hender, skal rulle frem, inntil det har fylt hele jorden.

3.   Ja, en røst som roper: Rydd Herrens vei, tilbered Lammets bryllupsmåltid, gjør dere rede for Brudgommen.

4.   Be til Herren, påkall hans hellige navn, gjør hans vidunderlige gjerninger kjent blant folket.

5.   Påkall Herren så hans rike kan rulle frem over jorden, så dens innbyggere kan motta det og være beredt til de dager som skal komme da Menneskesønnen skal komme ned i himmelen, ikledd sin herlighets glans, for å møte Guds rike som er opprettet på jorden.

6.   Derfor, måtte Guds rike rulle frem så himmelens rike kan komme, for at du, O Gud, kan bli herliggjort både i himmelen og på jorden, så dine fiender kan bli deg underlagt, for din er æren, makten og herligheten, evindelig og alltid. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 65
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige