AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 6
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdrey i Harmony, Pennsylvania i april 1829 (History of the Church 1:32-35). Oliver Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons bok den 7. april 1829. Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som bekreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på. Profeten adspurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar.1-6: De som arbeider for Herrens sak, blir frelst. 7-13: Ingen gave er større enn frelsens gave. 14-27: Et vitnesbyrd om sannheten kommer ved Åndens kraft. 28-37: Se hen til Kristus og gjør stadig det som er godt.


1.   Et stort og vidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2.   Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig, skarpere enn et tveegget sverd så det kløver både ledd og marg, gi derfor akt på mine ord.

3.   Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag, så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4.   Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5.   Derfor, hvis dere vil be meg, skal dere få, hvis dere vil banke på, skal det lukkes opp for dere.

6.   Nå, ettersom dere har bedt, se, jeg sier dere, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions sak.

7.   Søk ikke etter rikdom, men etter visdom, og se, Guds mysterier skal foldes ut for dere, og da skal dere bli rike. Se, den som har evig liv, er rik.

8.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, hva dere enn ønsker av meg, skal bli gitt dere, og hvis dere ønsker det, skal dere bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon.

9.   Tal ikke annet enn omvendelse til denne generasjon, hold mine bud, og hjelp til med å bringe mitt verk frem ifølge mine befalinger, og dere skal bli velsignet.

10.   Se, du har en gave, og velsignet er du på grunn av din gave. Husk at den er hellig og kommer ovenfra.

11.   Og hvis du vil adspørre, skal du kjenne mysterier som er store og vidunderlige, derfor skal du bruke din gave så du kan forstå mysterier, så du kan bringe mange til kunnskap om sannheten, ja, overbevise dem om deres villfarne veier.

12.   Gjør ikke din gave kjent for noen andre enn dem som er av din tro. Vis ikke ringeakt for hellige ting.

13.   Hvis du vil gjøre godt, ja, og holde trofast ut inntil enden, skal du bli frelst i Guds rike, hvilket er den største av alle Guds gaver, for det er ingen gave større enn frelsens gave.

14.   Sannelig, sannelig sier jeg deg, velsignet er du for det du har gjort, for du har adspurt meg, og se, så ofte som du har adspurt, er du blitt undervist av min Ånd. Om det ikke hadde vært således, ville du ikke ha kommet til det sted hvor du nå er.

15.   Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din forstand, og nå forteller jeg deg dette for at du kan vite at du er blitt opplyst av sannhetens Ånd.

16.   Ja, jeg forteller deg dette så du kan vite at det er ingen, uten Gud, som kjenner dine tanker og ditt hjertes hensikter.

17.   Jeg forteller deg disse ting så de kan være et vitnesbyrd for deg om at de ord, eller det verk du har skrevet, er sant.

18.   Vær derfor flittig, og stå trofast med min tjener Joseph i alle vanskelige omstendigheter han måtte komme i for ordets skyld.

19.   Forman ham når han feiler, og motta også formaninger fra ham. Vær tålmodig, vær sindig, vis måtehold, ha tålmodighet, tro, håp og kjærlighet.

20.   Se, du er Oliver, og jeg har talt til deg på grunn av dine ønsker. Gjem derfor disse ord i ditt hjerte. Vær trofast og flittig i å holde Guds befalinger, og jeg vil omfavne deg i min kjærlighets armer.

21.   Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg er den samme som kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg. Jeg er lyset som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke.

22.   Sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte om å få vite sannheten av disse ting.

23.   Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud?

24.   Og nå se, du har mottatt et vitnesbyrd, for hvis jeg har fortalt deg noe som intet menneske vet, har du da ikke mottatt et vitnesbyrd?

25.   Og se, jeg gir deg en gave hvis du ønsker det av meg, til å oversette likesom min tjener Joseph.

26.   Sannelig, sannelig sier jeg deg at det finnes opptegnelser som inneholder mye av mitt evangelium, men de er blitt holdt tilbake på grunn av folkets ugudelighet.

27.   Og nå befaler jeg deg at hvis du har gode ønsker - et ønske om å samle deg skatter i himmelen - da skal du med din gave hjelpe til å bringe frem i lyset de deler av mine skrifter som har vært skjult på grunn av ugudelighet.

28.   Og nå, se, jeg gir deg, og likeledes min tjener Joseph, nøklene til denne gave som skal bringe dette verk frem i lyset, og ved to eller tre vitners ord skal ethvert ord stå fast.

29.   Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis de forkaster mine ord og denne del av mitt evangelium og min gjerning, velsignet er dere, for de kan ikke gjøre mer mot dere enn de gjorde mot meg.

30.   Og selv om de gjør mot dere som de gjorde mot meg, velsignet er dere, for dere skal bo hos meg i herlighet.

31.   Men hvis de ikke forkaster mine ord som skal stadfestes ved det vitnesbyrd som skal bli gitt, velsignet er de, og da skal dere ha glede over frukten av deres arbeide.

32.   Sannelig, sannelig sier jeg dere som jeg sa til mine disipler, hvor to eller tre er forsamlet i mitt navn angående en sak, se, der vil jeg være midt iblant dem, slik jeg også er midt iblant dere.

33.   Vær ikke redde for å gjøre godt, mine sønner, for det som dere sår, det skal dere også høste. Hvis dere derfor sår det gode, skal deres lønn være å høste det gode.

34.   Derfor, frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete forene seg mot dere, for hvis dere er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd.

35.   Se, jeg fordømmer dere ikke. Gå bort og synd ikke mer, arbeid sindig med det jeg har befalt dere.

36.   Se hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke.

37.   Se sårene som gjennomtrengte min side, og også naglemerkene i mine hender og føtter, vær trofaste, hold mine bud, og dere skal arve himmelens rike. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 6
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige