AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 56
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Srnith i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:186-188). Ezra Thayre, som var blitt utpekt til å reise til Missouri samrnen med Thomas B. Marsh (se kapittel 52:22), kunne ikke tafatt på sitt oppdrag da sistnevnte var rede. Eldste Thayre var ikke ferdig til å dra avgårde fordi han hadde engasjert seg i problemene i Thompson, Ohio. (Se kapittelsammendrag til kapittel 54.) Herren besvarte profetens spørsmål om saken ved å gi ham denne åpenbaringen.1-2: De hellige må ta sitt kors opp og følge Herren for å oppnå frelse. 3-13: Herren befaler og tilbakekaller, og de ulydige blir utstøtt. 14-17: Ve de rike som ikke vil hjelpe de fattige, og ve de fattige hvis hjerter ikke er sønderknust. 18-20: Velsignet er de fattige som er rene av hjertet, for de skal arve jorden.


1.   Lytt, O folk, som a bekjenner mitt navn, sier Herren deres Gud, for se, min vrede er opptent mot de opprørske, og de skal kjenne min arm og min vrede når hjemsøkelsens og vredens dag kommer over nasjonene.

2.   Og den som ikke vil ta sitt kors opp og følge meg og holde mine bud, skal ikke bli frelst.

3.   Se, jeg, Herren, befaler, og den som ikke vil adlyde etter at jeg har befalt, men bryter budet, skal bli avskåret i min egen beleilige tid.

4.   Derfor, jeg, Herren, befaler og tilbakekaller som det synes meg best, og alt dette skal legges på de opprørskes hoder, sier Herren.

5.   Derfor tilbakekaller jeg den befaling som ble gitt til mine tjenere, Thomas B. Marsh og Ezra Thayre, og gir en ny befaling til min tjener Thomas, at han straks skal begi seg på vei til Missouris land, og min tjener Selah J. Griffin skal også reise sammen med ham.

6.   For se, jeg tilbakekaller den befaling som ble gitt til mine tjenere Selah J. Griffin og Newel Knight på grunn av den stivnakkethet og opprørskhet som finnes blant mitt folk i Thompson.

7.   Derfor la min tjener Newel Knight være hos dem, og alle som vil og som er angrende for meg, kan dra avgårde og bli ledet av ham til det landområde som jeg har utpekt.

8.   Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Ezra Thayre må omvende seg fra sin stolthet og selviskhet og adlyde den befaling jeg tidligere har gitt ham med hensyn til stedet hvor han bor.

9.   Og hvis han vil gjøre dette, da det ikke skal bli noen oppdeling av eiendommen, skal han likevel bli utpekt til å reise til Missouris land,

10.   ellers skal han få tilbake pengene han har betalt, skal forlate stedet og skal bli avskåret fra min kirke, sier Herren, hærskarenes Gud,

11.   og selv om himmel og jord forgår, skal disse ord ikke forgå, men skal bli oppfylt.

12.   Og hvis min tjener Joseph Smith jr. er nødt til å betale pengene, se, da vil jeg, Herren, betale ham tilbake i Missouris land, for at de som han skal få dem av, kan bli belønnet i forhold til det de gjør,

13.   for i forhold til det de gjør, skal de få, ja, endog jord til arv.

14.   Se, så sier Herren til mitt folk. Dere har mange ting å gjøre og mye å omvende dere fra, for se, deres synder er kommet opp for meg og er ikke tilgitt fordi dere forsøker å gå deres egne veier.

15.   Og deres hjerter er ikke tilfreds, og dere adlyder ikke sannheten, men finner behag i urettferdighet.

16.   Ve dere rike, som ikke vil gi av deres midler til de fattige, for deres rikdommer vil forderve deres sjeler, og slik skal deres klage være på hjemsøkelsens, dommens og vredens dag: Inn-høstningen er forbi, sommeren er til ende, men min sjel er ikke frelst!

17.   Ve dere fattige, hvis hjerte ikke er sønderknust, hvis ånd ikke er angrende, hvis buk aldri mettes, og hvis hender ikke holder seg borte fra andre menneskers gods, hvis øyne er fulle av begjær, og som ikke vil arbeide med deres egne hender!

18.   Men velsignet er de fattige som er rene av hjertet, hvis hjerte er sønderknust og hvis ånd er angrende, for de skal se Guds rike komme i kraft og stor herlighet til sin utfrielse, for jordens fedme skal være deres.

19.   For se, Herren skal komme, og hans lønn skal være med ham. Han skal lønne enhver, og de fattige skal fryde seg.

20.   Og deres avkom skal arve jorden fra generasjon til generasjon evindelig og alltid. Og nå taler jeg ikke mer til dere. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 56
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige