AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 54
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Newel Knight i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:180-181). Kirkens medlemmer i Thompson gren i Ohio var uenige om spørsmål som hadde med innvielse av eiendom å gjøre. Egoisme og grådighet gjorde seg gjeldende, og Leman Copley hadde brutt pakten harr hadde inngått om å innvie sin store gård til et sted hvor de hellige som kom fra Colesville i New York, kunne få en arv. Ezra Thayre var også innblandet i denne striden. Som følge av dette gikk Newel Knight (president for grenen i Thompson) og noen andre eldster til profeten for å spørre ham hvordan de skulle forholde seg. Profeten adspurte Herren, og mottok denne åpenbaringen. (Se også kapittel 56 som er en fortsettelse av denne saken.)1-6: De hellige må holde evangeliets pakt for å finne barmhjertighet. 7-10: De må være tålmodige i trengsel.


1.   Se, så sier Herren - ja, Alfa og Omega, begynnelsen og enden - ja, han som ble korsfestet for verdens synder:

2.   Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Newel Knight, at du skal stå fast i det embede jeg har utpekt deg til.

3.   Og hvis dine brødre ønsker å unnslippe sine fiender, la dem omvende seg fra alle sine synder og virkelig angre og ydmyke seg for meg.

4.   Og ettersom de har brutt pakten de sluttet med meg, er den ugyldig og uten virkning.

5.   Og ve den som bringer denne forargelse, for det hadde vært bedre om han ble senket i havets dyp.

6.   Men velsignet er de som har holdt pakten og fulgt budet, for de skal finne barmhjertighet.

7.   Derfor, kom dere ut herfra så deres fiender ikke overfaller dere, og dra avgårde og utpek hvem dere vil til å være deres leder og til å utbetale penger for dere.

8.   Og således skal dere reise til områdene i vest, til Missouris land, til lamanittenes grenser.

9.   Og når dere har fullendt reisen, se, jeg sier dere: søk dere et utkomme som andre mennesker, inntil jeg bereder et sted for dere.

10.   Og videre, vær tålmodige i trengsel inntil jeg kommer, og se, jeg kommer hastig, og min lønn er med meg, og de som har søkt meg tidlig, skal finne hvile for sin sjel. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 54
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige