AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 53
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Algernon Sidney Gilbert i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:179-180). På Sidney Gilberts anmodning adspurte profeten Herren om bror Gilberts arbeide og utnevnelse i Kirken.1-3: Sidney Gilberts kall og utvelgelse i Kirken er å bli ordinert til eldste. 4-7: Harr skal også være biskopens fullmektig.


1.   Se, jeg sier deg, min tjener Sidney Gilbert, at jeg har hørt dine bønner, og du har påkalt meg for at det skulle bli tilkjennegitt for deg av Herren din Gud hva ditt kall og din utvelgelse skulle være i den kirke som jeg, Herren, har opprettet i disse siste dager.

2.   Se, jeg, Herren, som ble korsfestet for verdens synder, gir deg en befaling at du skal forsake verden.

3.   Ikle deg min ordinasjon, ja, til en eldste, for å forkynne tro og omvendelse og syndsforlatelse ifølge mitt ord, og motta Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse,

4.   og også for å være en fullmektig for denne kirke på det sted som skal utpekes av biskopen ifølge de befalinger som senere skal bli gitt.

5.   Og videre, sannelig sier jeg deg at du skal reise sammen med mine tjenere Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon.

6.   Se, disse er de første ordinanser som du skal motta, og de øvrige skal gjøres kjent på et senere tidspunkt i forhold til ditt arbeide i min vingård.

7.   Og videre vil jeg du skal lære at bare den som holder ut til enden, blir frelst. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 53
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige