AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 4
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans far Joseph Smith senior i Harmony Pennsylvania i februar 1829 (History of the Church 1:28).1-4: Tapper tjeneste frelser Herrens tjenere. 5-6: Gud-lignende egenskaper gjør dem skikket til tjenesten. 7: Søk etter det som er av Gud.


1.   Se, et vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2.   Derfor, se til, dere som trer inn i Guds tjeneste, at dere tjener ham av hele deres hjerte, og av all makt, sinn og styrke, så dere kan stå ulastelige for Gud på den ytterste dag.

3.   Derfor hvis dere har et ønske om å tjene Gud, da er dere kalt til arbeidet.

4.   For se, marken er allerede hvit til innhøstning, og se, den som kraftig støter frem med sin sigd, samler et forråd så han ikke forgår, men bringer frelse til sin sjel.

5.   Og tro, håp, kjærlighet og omsorg med øyet fullt og helt vendt mot Guds ære, gjør ham skikket til arbeidet.

6.   Kom ihu tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlighet, gudfryktighet, kjærlighet, ydmykhet og flid.

7.   Be og dere skal få, bank på og det skal lukkes opp for dere. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 4
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige