AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 39
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til James Covill i Fayette, New York, den 5. januar 1831 (History of the Church 1:143-145). James Covill, som hadde vært baptistprest i nærmere 40 år, sluttet en pakt med Herren om at han ville adlyde en hvilken som helst befaling Herren ville gi ham gjennorn profeten Joseph.1-4: De hellige har kraft til å bli Guds sønner. 5-6: Å ta irnot evangeliet er å ta imot Kristus. 7-14: James Covill blir befalt å la seg døpe og arbeide i Herrens vingård. 15-21: Herrens tjenere skal forkynne evangeliet før det annet komme. 22-24: De som tar imot evangeliet, vil bli samlet i tid og i evighet.


1.   Hør, og lytt til røsten fra ham som er fra all evighet til all evighet, den store Jeg ER, ja, Jesus Kristus,

2.   verdens lys og liv, et lys som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke,

3.   den samme som kom i tidens midte til mitt eget, og mine egne tok ikke mot meg.

4.   Men til alle som tok imot meg, ga jeg kraft til å bli mine sønner, og likeledes vil jeg gi alle som tar imot meg, kraft til å bli mine sønner.

5.   Og sannelig, sannelig sier jeg deg, den som mottar mitt evangelium, mottar meg, og den som ikke mottar mitt evangelium, mottar ikke meg.

6.   Og dette er mitt evangelium - omvendelse og dåp med vann, og så kommer dåpen med ild og Den Hellige Ånd, ja, Trøsteren, som åpenbarer alle ting og underviser om rikets fredelige ting.

7.   Og nå, se, jeg sier deg, min tjener James, jeg har betraktet dine gjerninger, og jeg kjenner deg.

8.   Og sannelig sier jeg deg, ditt hjerte er nå rettferdig for meg, og se, jeg har latt store velsignelser komme over ditt hode,

9.   men likevel har du opplevd stor sorg, for du har forkastet meg mange ganger på grunn av stolthet og verdens bekymringer.

10.   Men se, tiden for din utfrielse er kommet hvis du vil lytte til min røst som sier til deg: Stå opp og bli døpt og vask bort dine synder idet du påkaller mitt navn, og du skal motta min Ånd og en velsignelse så stor som du aldri før har kjent.

11.   Og hvis du gjør dette, har jeg beredt deg til et større arbeide. Du skal forkynne mitt evangeliums fylde som jeg har sendt ut i disse siste dager, pakten jeg har sendt ut for å vinne tilbake mitt folk som er av Israels hus.

12.   Og det skal skje at kraft skal hvile over deg, du skal ha stor tro, og jeg vil være med deg og berede veien for deg.

13.   Du er kalt til å arbeide i min vingård, til å bygge opp min kirke og til å frembringe Sion så den kan fryde seg på høydene og blomstre.

14.   Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, du er ikke kalt til å dra til de østlige deler, men du er kalt til å dra til Ohio.

15.   Og hvis mitt folk vil samles i Ohio, har jeg en velsignelse i vente for dem som ikke er kjent blant menneskenes barn, og den skal bli utøst over deres hoder. Og derfra skal menn dra ut til alle nasjoner.

16.   Se, sannelig, sannelig sier jeg deg, at folket i Ohio påkaller meg i stor tro og tenker at jeg vil holde min tuktende hånd tilbake fra nasjonene, men jeg kan ikke fornekte mitt ord.

17.   Derfor, anvend all din styrke og kall trofaste arbeidere til min vingård så den kan beskjæres for siste gang.

18.   Og i den grad de omvender seg og tar imot mitt evangeliums fylde og blir helliggjort, vil jeg holde min tuktende hånd tilbake.

19.   Derfor, gå ut, rop med en høy røst og si: Himmelens rike er nær for hånden, og rop: Hosianna, velsignet være Den Aller Høyeste Guds navn.

20.   Gå ut, døp med vann og bered veien for mitt åsyn og tiden for mitt komme,

21.   for tiden er nær, dagen eller timen kjenner ingen, men den skal visselig komme.

22.   Og han som tar imot disse ting, tar imot meg, og de skal samles hos meg i tid og i evighet.

23.   Og videre skal det skje at på alle du døper med vann, skal du legge dine "hender, og de skal motta Den Hellige Ånds gave og skal `se frem til tegnene på mitt d komme og skal kjenne meg. 24 Se, jeg kommer hastig. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 39
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige