AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 32
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseplt Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church 1:118-120). Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker for dem i tilknytning til de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om han ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til indianerstammene i vest. Åpenbaringen fulgte.1-3: Parley P. Pratt og Ziba Peterson blir kalt til å forkynne for lamanittene og reise sammen med Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr. 4-5: De må be for å få en forståelse av Skriftene.


1.   Og nå, når det gjelder min tjener, Parley P. Pratt, se, jeg sier til ham, at så sant jeg lever, vil jeg at han skal forkynne mitt evangelium og lære av meg og være saktmodig og ydmyk av hjertet.

2.   Og det jeg har utpekt ham til, er at han skal bli med mine tjenere, Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr., ut i villmarken til lamanittene.

3.   Og Ziba Peterson skal også bli med dem, og jeg vil selv gå med dem og være midt iblant dem, og jeg er deres talsmann hos Faderen, og ikke noe skal få makt over dem.

4.   Og de skal gi akt på disse ord og ikke påberope seg noen annen åpenbaring, og de skal alltid be så jeg kan avdekke det til deres forståelse.

5.   Og de skal gi akt på disse ord, og ikke vise ringeakt, og jeg vil velsigne dem. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 32
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige