AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 31
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Thomas B. Marsh i september 1830 (History of the Church 1:115-117). Dette skjedde like etter en konferanse i Kirken (se forordet til kapittel 30). Thomas B. Marsh var blitt døpt tidligere i måneden og hadde blitt ordinert til eldste i Kirken før denne åpenbaringen ble gitt.1-6: Thomas B. Marsh blir kalt til å forkynne evangeliet, og forsikres om at hans familie har det bra. 7-13: Han blir rådet til å være tålmodig, til alltid å be, og til å følge Trøsteren.


1.   Thomas, min sønn, velsignet er du for din tro på mitt verk.

2.   Se, du har hatt mange lidelser på grunn av din familie, likevel vil jeg velsigne deg og din familie, ja, dine små, og dagen kommer da de vil tro og kjenne sannheten og være ett med deg i min kirke.

3.   Oppløft ditt hjerte og fryd deg, for timen for din misjon er kommet, og din tunge skal bli løst og du skal forkynne godt budskap om stor glede til denne generasjon.

4.   Du skal kunngjøre de ting som er blitt åpenbart til min tjener, Joseph Smith jr. Du skal begynne å forkynne fra nå av, ja, høste på den marken som allerede er hvit til å brennes.

5.   Derfor, støt frem med din sigd av hele din sjel, og dine synder er deg forlatt, og mange kornbånd skal legges på din rygg, for arbeideren er sin lønn verd. Derfor skal din familie leve.

6.   Se, sannelig sier jeg deg, forlat dem bare en liten stund og forkynn mitt ord, og jeg vil berede et sted for dem.

7.   Ja, jeg vil åpne folkets hjerter, og de vil ta imot deg, og jeg vil opprette en menighet ved din hånd,

8.   og du skal styrke dem og forberede dem til den tid da de skal bli samlet.

9.   Vær tålmodig i lidelser, spott ikke dem som spotter, styr ditt hus i saktmodighet, og vær standhaftig.

10.   Se, jeg sier deg at du skal være en lege for kirken, men ikke for verden, for de vil ikke ta imot deg.

11.   Gå hvor som helst jeg vil, og det skal bli gitt deg av Trøsteren hva du skal gjøre og hvor du ,kal gå.

12.   Be alltid for at du ikke skal komme i fristelse og miste din lønn.

13.   Vær trofast inntil enden, og se, jeg er med deg. Disse ord er ikke av noe menneske, heller ikke av mennesker, men av meg - Jesus Kristus, din Forløser - ved Faderens vilje. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 31
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige