AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 23
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjevnorn profeten Joseph Smith i Manchester, New York i april 1830 til Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. og Joseph Knight sen. (History of the Church 7:80). Som følge av de fent nevnte personers oppriktige ønske orn å få vite hva som var deres respektive plikter, adspurte profeten Herren og rnottok denne åpenbaringen.1-7: Disse første disipler kalles til å forkynne, formarne og til å styrke Kirken.


1.   Se, jeg taler til deg, Oliver, noen få ord. Se, du er velsignet og er ikke under noen fordømmelse. Men vokt deg for stolthet så du ikke faller i fristelse.

2.   Gjør ditt kall kjent for kirken, og også for verden, og ditt hjerte skal bli åpnet til å forkynne sannheten fra nå av og til evig tid. Amen.

3.   Se, jeg taler noen få ord til deg, Hyrum, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt hjerte er åpnet og din tunge løst, og ditt kall er å formane og stadig å styrke kirken. Derfor har du en plikt overfor kirken til evig tid, og dette på grunn av din familie. Amen.

4.   Se, jeg taler noen få ord til deg, Samuel, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er å formane og styrke kirken, men du er ennå ikke kalt til å forkynne for verden. Amen.

5.   Se, jeg taler noen få ord til deg, Joseph, for du er heller ikke under noen fordømmelse, og ditt kall er også å formane og styrke kirken, og dette er din plikt fra nå av og til evig tid. Amen.

6.   Se, jeg åpenbarer til deg, Joseph Knight, ved disse ord at du må ta ditt kors opp ved at du ber høyt, for verden så vel som i lønndom, og med din familie og blant dine venner og på alle steder.

7.   Og se, det er din plikt å slutte deg til den sanne kirke og bruke din tale til stadig å formane, så du kan motta arbeiderens lønn. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 23
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige