AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 22
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Manchester, New York, i april 1830 (History of the Church 1:79-80). Denne åpenbaringen ble gitt til Kirken som en følge av at noen som tidligere var blitt døpt, ønsket å slutte seg til Kirken uten å bli døpt på ny.1: Dåpen er en ny og evigvarende pakt. 2-4: Dåp med rnyndighet forlanges.


1.   Se, jeg sier dere at ved dette har jeg avskaffet alle gamle pakter, og dette er en ny og evigvarende pakt, ja, den som var fra begynnelsen.

2.   Derfor, om et menneske blir døpt hundre ganger, gavner det ham intet, for dere kan ikke gå inn gjennom den trange port ved Moseloven, ei heller ved deres døde gjerninger.

3.   For det er på grunn av deres døde gjerninger at jeg har latt denne siste pakt og denne kirke bli opprettet for meg, ja, som i fordums dager.

4.   Gå dere derfor inn gjennom porten, slik jeg har befalt, og søk ikke å gi deres Gud råd. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 22
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige