AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 2
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Et utdrag av det engelen Moroni sa til profeten Joseph Smith om kvelden den 21. september 1823 mens han var i sin fars hus i Manchester, New York (History of the Church 1:12). Moroni var den siste av en lang rekke historikere som hadde skrevet den opptegnelsen som nå foreligger for verden som Mormons bok. (Sammenlign med Malakias 4:5-6. Se også kapitlene 27:9, 110:13-16 og 128:18.)1: Elijah vil åpenbare prestedømmet. 2-3: Fedrenes løfter plantes i barnas hjerter.


1.   Se, jeg vil åpenbare prestedømmet for dere ved profeten Elijahs hånd før Herrens store og forferdelige dag kommer.

2.   Og han skal plante i barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene, og barnas hjerter skal vendes til deres fedre.

3.   Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 2
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige