AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 17
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris i Fayette, New York i juni 1829 før de fikk se platene med graveringene som inneholdt opptegnelsen over Mormons bok (History of the Church 1:52-57). Joseph og hans skriver, Oliver Cowdery, hadde ved oversettelsen av platene til Mormons bok sett at tre spesielle vitner skulle utpekes (se Ether 5:2-4, se også 2. Nephi 11:3 og 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris ble inspirert og fikk et sterkt ønske om å få være de tre spesielle vitner. Profeten adspurte Herren, og som svar ble denne åpenbaringen gitt gjennom urim og tummim.1-4: Ved tro skal de tre vitner se platene og andre hellige gjenstander. 5-9: Kristus bærer vitnesbyrd om at Mormons bok er guddommelig.


1.   Se, jeg sier dere at dere må stole på mitt ord, og hvis dere gjør det av hele deres hjerte, skal dere få se platene og likeledes brystplaten, Labans sverd, urim og tummim som ble gitt til Jareds bror på fjellet da han talte med Herren ansikt til ansikt, samt den mirakuløse veiviseren som ble gitt til Lehi mens han var i villmarken som grenset til Raudehavet.

2.   Og det er ved deres tro dere skal få se dem, ja, ved den tro som de fordums profeter hadde.

3.   Og etter at dere har fattet tro og har sett dem med deres øyne, skal dere vitne om dem ved Guds kraft.

4.   Og dette skal dere gjøre så min tjener, Joseph Smith jr., ikke skal bli ødelagt, så jeg kan utføre mine rettferdige hensikter for menneskenes barn ved dette verk.

5.   Og dere skal vitne om at dere har sett dem, likesom min tjener, Joseph Smith jr., har sett dem, for det er ved min kraft at han har sett dem, og det er fordi han hadde tro.

6.   Og han har oversatt boken - ja, den del som jeg har befalt I ham - og så sant deres Herre og deres Gud lever, er den sann.

7.   Derfor har dere mottatt den samme kraft, den samme tro og den samme gave som ham.

8.   Og hvis dere følger disse mine siste befalinger som jeg har gitt dere, skal helvetes porter ikke få makt over dere, for min nåde er tilstrekkelig for dere, og dere skal bli løftet opp på den ytterste dag.

9.   Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har sagt dere det, så jeg kan utføre mine rettferdige hensikter for menneskenes barn. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 17
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige