AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 15
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Whitmer i Fayette, New York, i juni 1829 (History of the Church 1:50). (Se også forordet til kapittel 14.) Budskapet er fortrolig og svært personlig fordi Herren forteller om noe som bare var kjent av John Whitmer og ham selv. John Whitmer ble senere ett av de åtte vitner til Mormons bok.1-2: Herrens arm er over hele jorden. 3-6: Å forkynne evangeliet og frelse sjeler er det som er av størst verdi.


1.   Lytt, min tjener John, og hør Jesu Kristi, din Herres og Forløsers ord.

2.   For se, jeg taler til deg, skarpt og kraftig, for min arm er over hele jorden.

3.   Og jeg vil fortelle deg det som intet menneske har kjennskap til, kun du og jeg.

4.   For mange ganger har du ønsket å få vite av meg hva som ville være av størst verdi for deg.

5.   Se, velsignet er du på grunn av dette og for at du taler mine ord som jeg har gitt deg ifølge mine befalinger.

6.   Og nå, se, jeg sier deg at det som vil være av størst verdi for deg, vil være å forkynne omvendelse til dette folk, så du kan bringe sjeler til meg, så du kan hvile med dem i min Faders rike. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 15
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige