AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 131
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Instruksjoner gitt av profeten Joseph Smith i Ramus, Illinois, den 16. og 17. mai 1843 (History of the Church 5:392-393).1-4: Celestialt ekteskap er helt nødvendig for å bli opphøyet i den høyeste himmel. 5-6: Hvordan mennesker blir beseglet til evig liv. 7-8: All ånd er materie.


1.   I den celestiale herlighet er det tre himler eller grader.

2.   Og for å oppnå den høyeste, må et menneske inngå i dette prestedømmes orden (som betyr den nye og evige ekteskapspakt),

3.   og hvis det ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den.

4.   Et menneske kan gå inn i de andre, men dette er slutten på dets rike, det kan ikke få avkom.

5.   (Den 17. mai 1843.) Det enda fastere profetiske ord betyr at et menneske vet at det er beseglet til evig liv ved åpenbaring og ved profetiens ånd gjennom Det hellige prestedømmes kraft.

6.   Det er umulig for et menneske å bli frelst i uvitenhet.

7.   Det finnes ikke noe slikt som immaterielt stoff. All ånd er materie, men den er finere og renere og kan bare skjelnes med renere øyne.

8.   Vi kan ikke se den, men når våre legemer er renset, skal vi se at all ånd er materie.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 131
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige