AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 122
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Herrens ord til profeten Joseph Smith i mars 1839 mens han satt fengslet i Liberty, Missouri (History of the Church 3:300-301).1-4: Jordens ender vil spørre etter Joseph Smiths navn. 5-7: Alle farer og lidelser han har gjennomgått vil gi ham erfaring og være til hans gode. 8-9: Menneskesønnen gjennomgikk mer enn alt dette.


1.   Jordens ender skal spørre etter ditt navn, og dårer skal spotte deg, og helvete skal rase mot deg,

2.   mens de rene av hjertet og de vise og de edle og de dydige stadig skal søke råd og myndighet og velsignelser fra din hånd.

3.   Og ditt folk skal aldri vende seg mot deg ved forræderes vitneprov.

4.   Og selv om deres innflytelse skal bringe deg i vanskeligheter og bak lås og slå, skal du holdes i ære, og om ganske kort tid skal din røst på grunn av din rettferdighet være mer fryktinngytende blant dine fiender enn en rasende løve, og din Gud skal stå ved din side evindelig og alltid.

5.   Om du må gjennomgå trengsler, om du er i fare blant falske brødre, om du er i fare blant røvere, om du er i fare på land eller hav,

6.   om du anklages og utsettes for alle slags falske beskyldninger, om dine fiender overfaller deg, om de river deg bort fra din far og mor og brødre og søstre, og om dine fiender med løftet sverd river deg bort fra din hustrus skjød og bort fra dine barn, og din eldste sønn som bare er seks år gammel, klynger seg til deg og sier: Min far, min far, hvorfor kan du ikke bli hos oss? O, min far, hva kommer disse menn til å gjøre med deg? Og om han så ved sverdet blir skjøvet bort fra deg og du blir kastet i fengsel og dine fiender flokker seg rundt deg som ulver etter lammets blod,

7.   og om du skulle bli kastet i fangehullet eller falle i morderes hender og det felles dødsdom over deg, om du kastes i dypet, om frådende bølger slår imot deg, om heftige stormer blir din fiende, om himlene formørkes og alle elementer går sammen om å sperre veien, ja, fremfor alt om helvetes kjever åpner seg på vidt gap for å sluke deg, så vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode.

8.   Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Er du større enn ham?

9.   Derfor, hold stø kurs, og prestedømmet skal forbli hos deg, for deres grenser er trukket opp, dem kan de ikke krysse. Dine dager er talte, og dine år skal ikke bli avkortet, derfor, frykt ikke for hva mennesket kan gjøre, for Gud skal være med deg evindelig og alltid.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 122
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige