AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 12
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Joseph Knight senior i Harmony, Pennsylvania, i mai 1829 (History of the Church 1:47-48). Joseph Knight trodde på det Joseph Smith fortalte om at han hadde platene til Mormons bok i sin besittelse og om oversettelsesarbeidet som da pågikk. Han hadde flere ganger gitt økonomisk støtte til Joseph Smith og hans skriver, og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med oversettelsen. På Joseph Knights anmodning adspurte profeten Herren og mottok denne åpenbaringen.1-6: De som arbeider i vingården, vil oppnå frelse. 7-9: Alle som ønsker og er skikket til det, kan hjelpe til med Herrens arbeide.


1.   Et stort og vidunderlig verk er iferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2.   Se, jeg er Gud, gi akt på mitt ord som er levende og kraftig,

3.   Se, marken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4.   Ja, enhver som vil støte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5.   Derfor, hvis du vil be meg, skal du få, hvis du vil banke på, skal det lukkes opp for deg.

6.   Nå, ettersom du har bedt, se jeg sier deg, hold mine bud og søk å fremme og grunnfeste Sions sak.

7.   Se, jeg taler til deg, og også til alle som ønsker å fremme og grunnfeste dette verk.

8.   Og ingen kan hjelpe til med dette arbeidet medmindre han er ydmyk og full av kjærlighet, har tro, håp og kjærlighet og er måteholden i alt som han blir betrodd å ta vare på.

9.   Se, jeg som taler disse ord, er verdens lys og liv, derfor, gi akt av hele din styrke, og da er du kalt. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 12
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige