AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 114
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |



Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).



1-2: Stillinger i Kirken som innehas av dem som ikke er trofaste, vil bli gitt til andre.


1.   Sannelig, så sier Herren: Det er visdom i at min tjener David W. Patten ordner alle sine forretningsanliggender snarest mulig og selger sin varebeholdning, så han kan utføre en misjon for meg neste vår sammen med andre - tolv i alt, ham selv medregnet - for å vitne om mitt navn og gi det glade budskap til hele verden.

2.   For sannelig, så sier Herren, at hvis det finnes noen blant dere som fornekter mitt navn, skal andre bli satt i deres sted og overta deres embede. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 114
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige