AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 113
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Svar på bestemte spørsmål om det Jesaja har skrevet, gitt av profeten Joseph Smith i mars 1838 (History of the Church 3:9-10).1-6: Isais stubb kvisten som skal skyte frem fra den og Isais rotskudd blir forklart. 7-10: De adspredte levninger av Sion har en rett til prestedømmet og blir bedt om å vende tilbake til Herren.


1.   Hvem er lsais stubb som er omtalt i Jesaja kapittel 11, vers 1, 2, 3, 4 og 5?

2.   Sannelig, så sier Herren: Det er Kristus.

3.   Hva er den kvist som omtales i første vers av Jesaja kapittel 11 og som skulle komme fra Isais stubb?

4.   Se, så sier Herren: Det er en tjener i Kristi hender som delvis er en etterkommer av Isai så vel som av Efraim eller av Josefs hus og til hvem det er gitt stor kraft.

5.   Hva er Isais rotskudd som er omtalt i kapittel 11 vers 10?

6.   Se, så sier Herren: Det er en etterkommer av Isai så vel som av Josef og som prestedømmet og rikets nøkler rettmessig tilhører - som et banner for innsamlingen av mitt folk i de siste dager.

7.   Spørsmål av Elias Higbee: Hva betyr befalingen i Jesaja kapittel 52 vers 1 hvor det står: Kle deg i din styrke, Sion, og hvilket folk siktet Jesaja til?

8.   Han siktet til dem som Gud skulle kalle i de siste dager som skulle ha prestedømmets kraft til å bringe Sion tilbake og forløse Israel. Å kle seg i sin styrke betyr å ikle seg prestedømmets myndighet som hun, Sion, ved sin herkomst har rett til og at hun også får tilbake den kraft hun hadde mistet.

9.   Hvordan skal vi forstå vers 2 - at Sion skal frigjøre seg fra båndene om sin hals?

10.   Vi skal forstå at levningene som er adspredt, formanes til å vende tilbake til Herren som de har falt fra, og hvis de gjør dette, lover Herren at han vil tale til dem eller gi dem åpenbaring, se vers 6, 7 og 8. Båndene om hennes hals er Guds forbannelser over henne eller over levningene av Israel i deres adspredte tilstand blant hedningefolkene.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 113
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige