AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 108
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 26. desember 1835 (History of the Church 2:345). Dette kapitlet ble mottatt etter anmodning fra Lyman Sherman, som tidligere var blitt ordinert til høyprest og sytti, og hadde kommet til profeten for å be om en åpenbaring så han kunne vite hva hans oppgave var.1-3: Lyman Sherman får tilgivelse for sine synder. 4-5: Han skal regnes blant Kirkens ledende eldster. 6-8: Han blir kalt til å forkynne evangeliet og styrke sine brødre.


1.   Sannelig, så sier Herren til deg, min tjener Lyman: Dine synder er deg tilgitt, fordi du har lyttet til min røst og har kommet hit i dag for å motta råd av ham som jeg har utpekt.

2.   Derfor, la din sjel falle til ro med hensyn til din åndelige tilstand, og motsett deg ikke lenger min røst.

3.   Og stå opp og vær fra nå av mer omhyggelig med å holde dine løfter som du har gitt og gir, og du skal bli velsignet med overmåte store velsignelser.

4.   Vent tålmodig inntil den høytidelige forsamling skal sammenkalles av mine tjenere, da skal du huskes som en av de fremste av mine eldster, og ved ordinasjon få den samme rett som de øvrige av mine eldster som jeg har utvalgt.

5.   Se, dette er Faderens løfte til deg hvis du fortsetter å være trofast.

6.   Og den dag skal komme da det skal oppfylles at du skal ha rett til å forkynne mitt evangelium hvor som helst jeg fra den tid av skal sende deg.

7.   Derfor, styrk dine brødre i alle dine samtaler, i alle dine bønner, i alle dine formaninger og i alt du gjør.

8.   Og se og gi akt, jeg er med deg for å velsigne deg og befri deg for evig. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 108
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige