AVANSERT SØK

LÆRE OG PAKTER


Kapittel 106
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklæring 1  | Off. erklæring 2 |Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 25. november 1834 (History of the Church 2:170-171). Denne åpenbaringen er stilet til Warren A. Cowdery, en eldre bror av Oliver Cowdery.1-3: Warren A. Cowdery blir kalt til lokal presiderende embedsmann. 4-5: Det annet komme vil ikke overraske lysets barn som en tyv. 6-8: Store velsignelser følger dem som tjener trofast i Kirken.


1.   Det er min vilje at min tjener Warren A. Cowdery skal utnevnes og ordineres til presiderende høyprest i min kirke i Frihetens land og områdene rundt omkring,

2.   og skal forkynne mitt evige evangelium og oppløfte sin røst og advare folk, ikke bare på sitt eget sted, men i de omkringliggende fylker,

3.   og vie all sin tid til dette høye og hellige kall som jeg nå gir ham, og med all flid søke himmelens rike og dets rettferdighet, og alle ting som er nødvendig skal tillegges, for arbeideren er sin lønn verd.

4.   Og videre, sannelig sier jeg dere, Herrens komme er nær, og det vil overraske verden som en tyv om natten.

5.   Derfor, bind omkring deres lender så dere kan være lysets barn, og så den dagen ikke kommer over dere som en tyv.

6.   Og videre, sannelig sier jeg dere, det var glede i himmelen da min tjener Warren bøyde seg for mitt septer og rev seg løs fra menneskenes list.

7.   Derfor, velsignet er min tjener Warren, for jeg vil vise ham barmhjertighet, og til tross for hans hjertes forfengelighet, vil jeg løfte ham opp hvis han vil ydmyke seg for meg.

8.   Og jeg vil være ham nådig og gi ham forvissning så han kan bli stående, og hvis han fortsetter å være et trofast vitne og et lys for kirken, har jeg beredt en krone for ham i min Faders boliger. Slik er det. Amen.


 
Forrige
LÆRE OG PAKTER, , kap. 106
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lære og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige