AVANSERT SØK
Kapittel 13
, kapittel 14
Kapittel 15

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

Sion og hennes døtre vil bli forløst og renset på tusenårsrikets dag - Sammenlign med Jesaja 4. Ca. 559-545 f. Kr. (6 vers)


1.   Og på den dag skal syv kvinner gripe fatt i en mann og si: Vi vil ete vårt eget brød og kle oss i våre egne klær, la oss bare kalles ved ditt navn for å ta bort vår skam.

2.   På den dag skal Herrens gren være vakker og herlig, og jordens frukt utsøkt og behagelig for dem av Israel som slapp bort.

3.   Og det skal skje at de som er tilbake i Sion og som blir igjen i Jerusalem, skal kalles hellige, hver den som er nedskrevet blant de levende i Jerusalem,

4.   når Herren får tvettet bort Sions døtres urenhet og får renset Jerusalems blod ut av Jerusalem ved dommens ånd og ved ildens ånd.

5.   Og over hvert bosted på Sions berg og over hennes forsamlinger vil Herren skape en sky og en røk om dagen og skinnet av en luende ild om natten, for all Sions herlighet skal være beskyttet.

6.   Og det skal være et tabernakel til skygge mot heten om dagen og et tilfluktssted, et skjul, mot uvær og mot regn.


 
Kapittel 13
, kapittel 14
Kapittel 15

| Tilbake |Programvare og design © ABC-nett / F. H. Røed 2001-2004. Scanning / OCR: T. Norman.
Mormons Bok, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige