AVANSERT SØK

L�����RE OG PAKTER


Kapittel 101
  Forrige | Neste

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  | Off. erklring 1  | Off. erklring 2 |penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 16. desember 1833 (History of the Church 1:458-464). P denne tiden ble de hellige som hadde samlet seg i Missouri, utsatt for stor forflgelse. Pbelen hadde drevet dem fra deres hjem i Jackson fylke, og noen av de hellige hadde forskt sl seg ned i Van Buren fylke, men ogs der ble de forfulgt. Hovedgruppen av de hellige bcfattt seg p denne tiden i Clay fylke, Missouri. Det ble fremsatt mange ddstrusler mot enkeltpersoner i Kirken. De hadde mistet husgerd, klr, buskap og annen personlig eiendom, og store deler av deres avlinger var blitt delagt.1-8: De hellige blir refset og m lide p grunn av sine overtredelser. 9-15: Herrens vrede vil utses over nasjonene, men hans folk vil samles og trstes. 16-21: Sion og hennes staver vil bli opprettet. 22-31: En forklaring p hvordan livet vil vre under tusenrsriket. 32-42: Da vil de hellige bli belnnet og velsignet. 43-62: Lignelsen om adelsmannen og oliventrrne henspiller p Sions vanskeligheter og endelige gjenlsning. 63-75: De hellige skal fortsette sin innsamling. 76-80: Herren opprettet De forente staters grunnlov. 81-101: De hellige skal be inntrengende om erstatning for overgrep likesom i lignelsen om kvinnen og den urettferdige dommer.


1.   Sannelig sier jeg dere, angende deres brdre som er blitt plaget og forfulgt og jaget ut av sitt arveland,

2.   har jeg, Herren, tillatt lidelsen komme over dem, derfor har de mttet lide som flge av sine overtredelser,

3.   likevel vil jeg eie dem, og de skal vre mine p den dag jeg kommer for samle mine juveler.

4.   Derfor m de ndvendigvis bli refset og prvet likesom Abraham, som ble befalt ofre sin eneste snn.

5.   For alle de som ikke vil tle refselse, men fornekter meg, kan ikke bli helliggjort.

6.   Se, jeg sier dere, det var krangel og trette og misunnelse og strid og vellystige og begjrlige nsker blant dem, derfor, ved disse ting tilsmusset de sin arv.

7.   De var sene til lytte til Herren sin Guds rst, derfor er Herren deres Gud sen til lytte til deres bnner og til svare dem p den dag de er i vanskeligheter.

8.   P den dag da alt var vel, aktet de mitt rd for intet, men nr de kommer i vanskeligheter, sker de ndvendigvis meg.

9.   Sannelig sier jeg dere, til tross for deres synder er mitt indre fylt av medlidenhet med dem. Jeg vil ikke helt forkaste dem, og p vredens dag vil jeg komme barmhjertighet ihu.

10.   Jeg har sverget, og den beslutning er gtt ut i en tidligere befaling jeg har gitt dere, at jeg vil la min vredes sverd falle for mitt folks skyld, og slik jeg har sagt, skal det skje.

11.   Min vrede skal snart utses uten ml over alle nasjoner, og dette vil jeg gjre nr deres misgjerningers beger er fullt.

12.   Og p den dag skal alle som finnes i vakttrnet, eller med andre ord hele mitt Israel, bli frelst.

13.   Og de som har vrt adspredt, skal samles.

14.   Og alle som har srget, skal trstes.

15.   Og alle som har gitt sitt liv for mitt navn, skal bli kronet.

16.   Derfor, la deres hjerter trstes angende Sion, for alt kjd er i mine hender. Vr rolige og kjenn at jeg er Gud.

17.   Sion skal ikke flyttes fra sitt sted selv om hennes barn er adspredt.

18.   De som blir igjen og er rene av hjertet, skal vende tilbake og motta sin arv, de og deres barn, med evige gledessanger for bygge opp Sions de steder,

19.   og alle disse ting, s profetene kan bli oppfylt.

20.   Og se, det er ikke noe annet sted utpekt enn det som jeg har utpekt, ei heller skal noe annet sted bli utpekt enn det som jeg har utpekt til arbeidet med mine helliges samling -

21.   inntil den dag kommer da det ikke finnes mer plass for dem, og da har jeg andre steder jeg vil utpeke for dem, og de skal kalles staver - til teltdukenes eller til Sions styrke.

22.   Se, det er min vilje at alle som pkaller mitt navn og tilber meg iflge mitt evige evangelium, skal samles og st p hellige steder,

23.   og forberede seg til den penbaring som skal komme nr slret som dekker mitt tempel i mitt tabernakel som skjuler jorden, skal fjernes, og alt kjd skal se meg.

24.   Og hver forgjengelig ting, bde av mennesker og av markens dyr eller av himmelens fugler og av havets fisker, som bor p hele jordens overflate, skal fortres.

25.   Og likeledes skal grunnstoffene smelte med gloende hete, og alle ting skal bli nye, s min kunnskap og herlighet kan vre over hele jorden.

26.   Og p den dag skal menneskets fiendskap og dyrenes fiendskap, ja, alt kjds fiendskap opphre for mitt syn.

27.   Og p den dag skal hva som helst et menneske ber om, bli gitt ham.

28.   Og p den dag skal Satan ikke ha makt til friste noe menneske.

29.   Og det skal ikke vre noen sorg fordi det finnes ingen dd.

30.   P den dag skal et spebarn ikke d fr det blir gammelt, og dets liv skal vre som et tres alder,

31.   og nr det dr, skal det ikke sove, det vil si i jorden, men skal forvandles i et yeblikk og skal bli tatt opp, og dets hvile skal vre herlig.

32.   Ja, sannelig sier jeg dere, p den dag Herren kommer, skal han penbare alle ting,

33.   det som har skjedd og skjulte ting som intet menneske har visst om, ting som hrer jorden til, hvordan den ble dannet og dens hensikt og endelige ml,

34.   de mest dyrebare ting, de som er i det hye og de som er under det hye, de som er i jorden og p jorden og i himmelen.

35.   Og alle som blir forfulgt for mitt navns skyld og holder ut i tro, selv om de m gi sitt liv for min skyld, skal likevel f del i all denne herlighet.

36.   Derfor, frykt ikke, selv ikke for dden, for i denne verden er ikke deres glede fullkommen, men i meg er deres glede fullkommen.

37.   Derfor, vr ikke bekymret for legemet, heller ikke for legemets liv, men vr bekymret for sjelen og for sjelens liv.

38.   Og sk alltid Herrens syn, s dere gjennom tlmodighet kan vinne deres sjeler, og dere skal f evig liv.

39.   Nr mennesker er kalt til mitt evige evangelium og slutter en evig pakt, regnes de som jordens salt og menneskenes kraft.

40.   De er kalt til vre menneskenes kraft, derfor, hvis dette jordens salt mister sin kraft, se, da er det ikke lenger til noen nytte, bare til bli kastet ut og trkket ned av menneskene.

41.   Se, her er visdom hva Sions barn angr, ja, for mange, men ikke alle, de viste seg vre overtredere, derfor m de ndvendigvis bli refset.

42.   Den som opphyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphyes.

43.   Og n vil jeg gi dere en lignelse s dere kan vite min vilje angende Sions forlsning.

44.   En adelsmann hadde et meget utskt stykke jord, og han sa til sine tjenere: G ut i min olivenhage, ja, p dette utskte jordstykke, og plant tolv oliventrr,

45.   og sett vektere rundt omkring dem, og bygg et trn s en kan ha utsikt over landet rundt omkring og vre en vekter i trnet, s mine oliventrr ikke blir hugget ned nr fienden kommer for plyndre og ta for seg av frukten i min olivenhage.

46.   Adelsmannens tjenere gikk s og gjorde som deres herre befalte dem, og plantet oliventrrne og bygget et gjerde rundt omkring og satte ut vektere og begynte bygge et trn.

47.   Og mens de var i ferd med bygge fundamentet til det, begynte de si til hverandre: Hva trenger min herre dette trn til?

48.   Og lenge drftet de dette og sa til hverandre: Hva trenger min herre dette trn til n i fredstid?

49.   Kunne ikke disse pengene bli gitt til pengevekslerne? For det er ikke noe behov for dette.

50.   Og mens de var uenige med hverandre, ble de meget dovne, og de lyttet ikke til sin herres befalinger.

51.   Og fienden kom om natten og rev ned gjerdet, og adelsmannens tjenere sto opp og ble redde og flyktet, og fienden dela deres arbeide og hugg ned oliventrrne.

52.   Se, adelsmannen, olivenhagens herre, kalte n p sine tjenere og sa til dem: Hvorfor har dette skjedd, og hva er rsaken til dette store onde?

53.   Burde dere ikke ha gjort som jeg befalte dere, og - etter at dere hadde plantet olivenhagen og bygget gjerdet rundt omkring og plassert vektere p murene - ogs ha bygget trnet og plassert en vekter i trnet og vket over min olivenhage og ikke falt i svn, for at fienden ikke skulle overfalle dere?

54.   Og se, vekteren i trnet ville ha sett fienden mens han enn var langt borte, og da kunne dere ha gjort dere rede og hindret fienden i rive ned gjerdet og kunne ha reddet min olivenhage fra deleggerens hender.

55.   Og olivenhagens herre sa til en av sine tjenere: G og samle de vrige av mine tjenere, og ta hele styrken i mitt hus, som er mine krigere, mine unge menn og likeledes de som er middelaldrende blant alle mine tjenere, som er styrken i mitt hus, og la bare dem bli igjen som jeg har utpekt til vre tilbake.

56.   Og g straks til min olivenhages land og vinn min olivenhage tilbake, for den er min, jeg har kjpt den for penger.

57.   Derfor, dra straks til mitt land, riv ned mine fienders murer, bryt ned deres trn og jag deres vektere.

58.   Og i den grad de samler seg mot dere, ta hevn over mine fiender, s jeg litt etter litt kan komme med de vrige av mitt hus og ta landet i besittelse.

59.   Og tjeneren sa til sin herre: Nr skal disse ting skje?

60.   Og han sa til sin tjener: Nr jeg vil, g straks og gjr alle ting som jeg har befalt deg.

61.   Og dette skal vre mitt segl og min velsignelse over deg - en trofast og klok forvalter i mitt hus midte, en fyrste i mitt rike.

62.   Og hans tjener gikk straks og gjorde alle ting hans herre hadde befalt ham, og etter mange dager var alle ting utfrt.

63.   Og videre, sannelig sier jeg dere, jeg vil vise dere min vise hensikt med alle menighetene i den grad de er villige til bli veiledet p en riktig og sann vei som frer til frelse,

64.   s arbeidet med samle mine hellige kan fortsette, for at jeg kan oppbygge dem til mitt navn p hellige steder, for tiden for innhstning er kommet, og mitt ord m ndvendigvis oppfylles.

65.   Derfor m jeg samle mitt folk iflge lignelsen om hveten og ugresset, s hveten kan bli samlet i lader for motta evig liv og bli kronet med celestial herlighet nr jeg skal komme i min Faders rike for lnne enhver etter hans gjerninger,

66.   mens ugresset skal bindes i knipper, og deres bnd gjres sterke s de kan brennes med uslukkelig ild.

67.   Derfor gir jeg en befaling til alle menighetene at de skal fortsette samle seg p de steder som jeg har utpekt.

68.   Ikke desto mindre, som jeg har sagt til dere i en tidligere befaling, la ikke deres samling skje i hast, heller ikke ved flukt, men srg for at alle ting er godt forberedt for dere.

69.   Og for at alle ting skal vre godt forberedt for dere, m dere huske den befaling som jeg har gitt om disse ting,

70.   som sier, eller lrer, at dere m kjpe alle landomrder for penger som kan kjpes for penger i omrdene rundt omkring i det land som jeg har utpekt til vre Sions land, som en begynnelse til mine helliges innsamling,

71.   alle landomrder som kan kjpes i Jackson fylke og i omkringliggende fylker, og overlat resten til meg.

72.   N, sannelig sier jeg dere, la alle menighetene samle sammen alle sine penger, og la disse ting skje til sin tid, men ikke i hast, og srg for at alle ting er godt forberedt for dere.

73.   Og la hederlige menn utpekes, ja, kloke menn, og send dem for kjpe disse landomrder.

74.   Og menighetene i den stlige del av landet vil, nr de er bygget opp, hvis de vil lytte til dette rd, kjpe landomrder og samles der, og p denne mten kan de opprette Sion.

75.   Allerede n finnes det tilstrekkelig lagret, ja, i overflod til gjenlse Sion og opprette hennes de steder som aldri mer skal bli omstyrtet, hvis de menigheter som kaller seg ved mitt navn, er villige til lytte til min rst.

76.   Og videre sier jeg til dere, de som er blitt adspredt av sine fiender, det er min vilje at de fortsetter be inntrengende om erstatning og vederlag hos dem som er satt til styre og ha myndighet over dere,

77.   i henhold til folkets lover og den grunnlov som jeg har latt bli opprettet og som skulle opprettholdes for bevare rettigheter og beskytte alt kjd i henhold til rettferdige og hellige prinsipper,

78.   s ethvert menneske bde i lre og prinsipp som angr fremtiden, kan handle i henhold til den moralske handlefrihet som jeg har gitt det, s ethvert menneske kan vre ansvarlig for sine egne synder p dommens dag.

79.   Derfor er det ikke riktig at noe menneske skal vre i trelldom under et annet.

80.   Og i denne hensikt har jeg opprettet dette lands grunnlov ved kloke menn, som jeg oppreiste nettopp med det for ye, og gjenlste landet ved blodsutgytelse.

81.   Hva skal jeg s sammenligne Sions barn med? Jeg vil sammenligne dem med lignelsen om kvinnen og den urettferdige dommer, for menneskene burde alltid be og ikke bli trette - lignelsen lyder slik:

82.   Det var i en by en dommer som ikke fryktet Gud og ei heller tok hensyn til noe menneske.

83.   Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp meg til f rett over min motstander.

84.   Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv: Om jeg ikke frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg likevel hjelpe denne enken til f rett fordi hun er meg til besvr, og for at hun ikke stadig skal komme og plage meg.

85.   Med dette vil jeg sammenligne Sions barn.

86.   La dem bnnfalle ved dommerens ftter.

87.   Og hvis han ikke enser dem, skal de bnnfalle ved guvernrens ftter.

88.   Og hvis ikke guvernren enser dem, skal de bnnfalle ved presidentens ftter.

89.   Og hvis presidenten ikke enser dem, da vil Herren reise seg og komme frem fra sitt skjulested og i sin vrede plage nasjonen.

90.   Og i sin store harme og i sin heftige vrede, vil han i sin tid avskjre disse ugudelige, utro og urettferdige forvaltere og gi dem deres del blant hyklere og vantro,

91.   ja, ut i det ytterste mrke, hvor det er grt og jammer og tenners gnissel.

92.   Be derfor at de m pne sine rer for deres rop, s jeg kan vre barmhjertig mot dem s disse ting ikke kommer over dem.

93.   Det jeg har sagt til dere, m ndvendigvis skje, s alle mennesker kan vre uten unnskyldning,

94.   s kloke menn og herskere kan hre og vite det de aldri har enset,

95.   s jeg kan begynne tilveiebringe min gjerning, min underlige gjerning og utfre mitt verk, mitt underlige verk, s menneskene kan skjelne mellom de rettferdige og de ugudelige, sier deres Gud.

96.   Og videre sier jeg dere, det er i strid med min befaling og min vilje at min tjener Sidney Gilbert skal selge mitt lagerhus som jeg har anvist til mitt folk, s det faller i mine fienders hender.

97.   La ikke det som jeg har anvist, bli tilsmusset av mine fiender med samtykke fra dem som kaller seg ved mitt navn.

98.   For dette er en meget stor og alvorlig synd mot meg og mot mitt folk p grunn av det jeg har besluttet og som snart skal komme over nasjonene.

99.   Derfor er det min vilje at mitt folk skal kreve og fortsatt gjre krav p det som jeg har utpekt for dem, selv om de ikke skulle f anledning til bo der.

100.   Likevel sier jeg ikke at de ikke skal bo der, for hvis de brer frukt og gjerninger som er mitt rike verdig, skal de bo der.

101.   De skal bygge, og en annen skal ikke arve det, de skal plante vingrder, og de skal ete dens frukt. Slik er det. Amen.


 
Forrige
L�����RE OG PAKTER, , kap. 101
Neste


Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2021.
Tekstscanning / OCR: Den Norske Misjon v/ T. Norman. Lre og Pakter, 2002-oversettelse © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige