VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 98
LÆRE OG PAKTER, kap. 99
Kapittel 100

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til John Murdock i august 1832 i Hiram, Ohio. Selv om det i tidligere utgaver av Lre og pakter fra og med 1876 har sttt at denne penbaringen ble mottatt i Kirtland i august 1833, viser tidligere utgaver og andre historiske opptegnelser at ovennevnte opplysning er riktig.


1-8: John Murdock blir kalt til forkynne evangeliet, og de som mottar ham, mottar Herren og vil finne barmhjertighet.


1.   Se, s sier Herren til min tjener John Murdock - du er kalt til dra til de stlige deler av landet og g fra hus til hus, fra landsby til landsby og fra by til by, for forkynne mitt evige evangelium for innbyggerne der, under forflgelse og ugudelighet.

2.   Og den som mottar deg, mottar meg, og du skal ha kraft til forkynne mitt ord ved tilkjennegivelsen av min Hellige nd.

3.   Og de som mottar deg som et lite barn, mottar mitt rike, og velsignet er de, for de skal finne barmhjertighet.

4.   Og de som forkaster deg, skal bli forkastet av min Fader og hans hus, og du skal tvette dine ftter p hemmelige steder ved veien som et vitnesbyrd mot dem.

5.   Og se og gi akt, jeg kommer hastig til dom for overbevise alle om deres ugudelige gjerninger som de har begtt mot meg, slik det str skrevet om meg i De hellige skrifter.

6.   Og n, sannelig sier jeg deg at det er ikke ndvendig for deg reise fr du har srget for dine barn og med mhet har sendt dem til biskopen i Sion.

7.   Og om noen f r kan du ogs, om du nsker det av meg, dra opp til det fruktbare land for motta din arv,

8.   ellers skal du fortsette forkynne mitt evangelium inntil du blir tatt bort. Amen.


 
Kapittel 98
LÆRE OG PAKTER, kap. 99
Kapittel 100

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige