VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 91
LÆRE OG PAKTER, kap. 92
Kapittel 93

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt til profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 15. mars 1833 (History of the Church 1:333). penbaringen henvender seg til Frederick G. Williams som nylig var blitt utpekt til rdgiver i Det frste presidentskap.


1-2: Herren gir et bud angende innlemmelse i den forente orden.


1.   Sannelig, s sier Herren: Jeg gir til den forente orden, organisert i henhold til det bud som er gitt tidligere, en penbaring og et bud angende min tjener Frederick G. Williams, at dere skal motta ham i ordenen. Det jeg sier til en, sier jeg til alle.

2.   Og videre sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams: Du skal vre et aktivt medlem av denne orden, og sfremt du er trofast i holde alle bud som er gitt tidligere, skal du bli velsignet for evig. Amen.


 
Kapittel 91
LÆRE OG PAKTER, kap. 92
Kapittel 93

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige