VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 82
LÆRE OG PAKTER, kap. 83
Kapittel 84

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Independence, Missouri, den 30. april 1832 (History of the Church 1:269-270). Denne penbaringen ble mottatt mens profeten satt i rdsmte med sine brdre.


1.   Sannelig, s sier Herren i tillegg til kirkens lover om kvinner og barn som tilhrer kirken og som har mistet sine ektemenn eller fedre:

2.   Kvinner har krav p underhold av sine menn inntil deres ektemenn blir tatt bort, og hvis de ikke er overtredere, skal de ha samfunn med kirken.

3.   Og hvis de ikke er trofaste, skal de ikke ha del i kirkens fellesskap, likevel kan de forbli p sin tildelte arv i henhold til landets lover.

4.   Alle barn har krav p underhold av sine foreldre inntil de er myndige.

5.   Og deretter har de krav p kirken, eller med andre ord p Herrens lagerhus, hvis deres foreldre ikke har noe de kan gi dem som arv.

6.   Og lagerhuset skal opprettholdes ved gaver som innvies til kirken, og enker og foreldrelse skal forsrges, likeledes de fattige. Amen:


 
Kapittel 82
LÆRE OG PAKTER, kap. 83
Kapittel 84

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige