VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 80
LÆRE OG PAKTER, kap. 81
Kapittel 82

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257-258). Frederick G. Williams kalles til vre en hyprest og rdgiver i Det hye prestedmmes presidentskap. De historiske opptegnelser viser at da denne penbaringen ble mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til vre Joseph Smiths rdgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte leve p en mte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. penbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt p veien til den offisielle organiseringen av Det frste presidentskap. Stillingen som rdgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart hvor rverdig dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til dette spesielle einbedet den 18. mars 1833.


1-2: Det frste presidentskap innehar alltid rikets nkler. 3-7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sitt kall, vil han arve evig liv.


1.   Sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Frederick G. Williams: Lytt til rsten fra ham som taler, til Herren din Guds ord, og gi akt p det kall som du er kalt til, ja, til vre en hyprest i min kirke og en rdgiver for min tjener Joseph Smith jr.,

2.   til hvem jeg har gitt rikets nkler som alltid tilhrer Det hye prestedmmes presidentskap:

3.   Derfor, sannelig, jeg anerkjenner ham og vil velsigne ham, og ogs deg, i den grad du er trofast i rdsarbeide, i det embede jeg har utpekt deg til, alltid i bnn, bde hyt og i ditt hjerte, offentlig og i lnndom, og ogs i ditt kall nr du forkynner evangeliet i de levendes land og blant dine brdre.

4.   Og ved gjre disse ting, vil du gjre det strste gode mot dine medmennesker og gi strre herlighet til ham som er din Herre.

5.   Derfor, vr trofast, forbli i det embede jeg har utpekt deg til, styrk de svake, lft de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knr.

6.   Og hvis du er trofast inntil enden, skal du f uddelighetens krone og evig liv i de boliger jeg har beredt i min Faders hus.

7.   Se, og gi akt, dette er ordene fra Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Kapittel 80
LÆRE OG PAKTER, kap. 81
Kapittel 82

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige