VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 7
LÆRE OG PAKTER, kap. 8
Kapittel 9

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 (History of the Church 1:36-37). Under oversettelsen av Mormons bok nsket Oliver - som fortsatte arbeide som skriver og skrev etter profetens diktat - kunne motta oversettelsens gave. Herren besvarte hans pkallelse ved gi denne penbaringen.


1-5: penbaring kommer ved Den Hellige nds kraft. 6-12: Kunnskap om Guds mysterier, og kraft til oversette oldtidens opptegnelser, kommer ved tro.


1.   Oliver Cowdery, sannelig, sannelig sier jeg deg, s sant Herren lever, han som er din Gud og din Forlser, like sikkert skal du motta kunnskap om hva du enn ber om i tro, med et rlig hjerte, med tro p at du skal motta kunnskap om graveringene av gamle opptegnelser fra fordums tid som inneholder de deler av mine skrifter som er blitt omtalt av min nds penbaring.

2.   Ja, se, jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved Den Hellige nd som skal komme over deg og som skal bo i ditt hjerte.

3.   N, se, dette er penbaringens nd. Se, dette er den nd hvorved Moses frte Israels barn gjennom Rdehavet p trr grunn.

4.   Derfor, dette er din gave. Benytt den, og velsignet er du, for den skal befri deg ut av dine fienders hender, ellers hvis det ikke var slik, ville de drepe deg og delegge din sjel.

5.   O husk disse ord og hold mine bud. Husk, dette er din gave.

6.   N, dette er ikke hele din gave, for du har en annen gave, som er Arons gave. Se, den har fortalt deg mange ting.

7.   Se, det er ingen annen kraft enn Guds kraft som kan f denne Arons gave til vre hos deg.

8.   Derfor, tvil ikke, for den er Guds gave, og du skal holde den i dine hender og utfre vidunderlige gjerninger. Og ingen makt skal vre istand til ta den fra deg ut av dine hender, for den er Guds verk.

9.   Og derfor, hva som helst du ber meg fortelle deg ved dette middel, det vil jeg gi deg, og du skal f kunnskap om den.

10.   Husk at uten tro kan du intet gjre. Derfor, be i tro. Vis ikke ringeakt for disse ting, be ikke om noe som du ikke burde be om.

11.   Be om f kjenne Guds mysterier og om kunne oversette og motta kunnskap fra alle de gamle opptegnelser som har vrt skjult, som er hellige, og det skal g deg iflge din tro.

12.   Se, det er jeg som har talt dette, og jeg er den samme som talte til deg fra begynnelsen av. Amen.


 
Kapittel 7
LÆRE OG PAKTER, kap. 8
Kapittel 9

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige