VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 78
LÆRE OG PAKTER, kap. 79
Kapittel 80

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i mars 1832 (History of the Church 1:257).


1-4: Jared Carter blir kalt til forkynne evangeliet ved Trsteren.


1.   Sannelig sier jeg deg, det er min vilje at min tjener Jared Carter skulle reise tilbake til den stlige del av landet, fra sted til sted og fra by til by i kraft av den ordinasjon han er blitt ordinert med, og forkynne godt budskap om stor glede, ja, det evige evangelium.

2.   Og jeg vil sende ham Trsteren, som skal lre ham sannheten og den vei han skal g,

3.   og hvis han er trofast, vil jeg igjen krone ham med kornbnd.

4.   Derfor, fryd deg i ditt hjerte, min tjener Jared Carter, og frykt ikke, sier din Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.


 
Kapittel 78
LÆRE OG PAKTER, kap. 79
Kapittel 80

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige