VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 68
LÆRE OG PAKTER, kap. 69
Kapittel 70

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, i november 1831 (History of the Church 1:234-235). De penbaringer som var samlet med henblikk p snarlig utgivelse, ble godkjent p en spesiell konferanse den 1. november. Den 3. november ble den penbaring som utgjr kapittel 133 lagt til og kalt Tillegget. Konferansen bestemte at Oliver Cowdery skulle ta med seg manuskriptet til samtlige penbaringer og bud og srge for at de ble trykt i Independence, Missouri. Han skulle ogs ta med seg penger som var blitt gitt for bygge opp Kirken i Missouri, men da harr rntte reise gjennom et tynt befolket strk ut til grenseland, var det nskelig at han hadde reiseflge.


1-2: John Whitmer skal reise sammen med Oliver Cowdery til Missouri. 3-8: Han skal ogs forkynne, samle inn, registrere og skrive ned historiske data.


1.   Lytt til meg, sier Herren deres Gud, for min tjener Oliver Cowderys skyld. Jeg anser det ikke for klokt at han blir betrodd de bud og penger han skal ta med seg til Sions land, uten at en som er rlig og trofast reiser sammen med ham.

2.   Derfor vil jeg, Herren, at min tjener John Whitmer skal reise sammen med min tjener Oliver Cowdery,

3.   og at han ogs skal fortsette skrive og utarbeide en historie om alle de viktige ting han skal iaktta og f kjennskap til om min kirke,

4.   og at han ogs skal motta rd og hjelp fra min tjener Oliver Cowdery og andre.

5.   Og likeledes skulle mine tjenere som er ute i verden, sende en beretning om sin forvaltning til Sions land,

6.   for Sions land skal vre et hovedsete og et sted for motta og utfre alle disse ting.

7.   Likevel, la min tjener John Whitmer reise ofte fra sted til sted og fra menighet til menighet s han lettere kan f kunnskap -

8.   samtidig som han forkynner og forklarer, skriver, kopierer, velger ut og samler alt som vil vre til gavn for kirken og for kommende generasjoner som skal vokse opp i Sions land for ta det i besittelse fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid. Amen.


 
Kapittel 68
LÆRE OG PAKTER, kap. 69
Kapittel 70

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige