VELG KAPITTEL:

AVANSERT SØK
Kapittel 54
LÆRE OG PAKTER, kap. 55
Kapittel 56

|   Innledning | Mormonsbok.com | Jesu-Kristi-Kirke.no | SisteDagersHellige.no | Kristus.no |

penbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Willaim W. Phelps i Kirtland, Ohio, i juni 1831 (History of the Church 1:184-186). Trykkeren William W. Phelps og hans familie hadde nettopp kommet til Kirtland, og profeten skte opplysninger orn ham av Herren.


1-3: W. W. Phelps er kalt og utvalgt til bli dpt, ordinert til eldste og til forkynne evangeliet. 4: Han skal ogs skrive bker til bruk for barn i Kirkens skoler. 5-6: Han skal reise til Missouri, hvor han skal arbeide.


1.   Se, s sier Herren til deg, min tjener William-ja, hele jordens Herre - du er kalt og utvalgt, og etter at du er blitt dpt i vann, og hvis du gjr det med yet fullt og helt vendt mot min re, skal du f forlatelse for dine synder og motta Den Hellige nd ved hndspleggelse,

2.   og s skal du bli ordinert av min tjener, Joseph Smith jr., til vre en eldste i denne kirke, til forkynne omvendelse og syndenes forlatelse ved dp i Jesu Kristi den levende Guds Snns navn.

3.   Og enhver som du legger dine hender p, og hvis de er angrende for mitt syn, skal du ha kraft til gi Den Hellige nd.

4.   Og videre skal du utpekes til hjelpe min tjener, Oliver Cowdery, med trykke, velge ut og skrive bker for kirkens skoler for at ogs sm barn kan bli undervist slik det er velbehagelig for meg.

5.   Og videre, sannelig sier jeg deg, av denne grunn skal du reise sammen med mine tjenere, Joseph Smith jr. og Sidney Rigdon, s du kan bli bosatt i ditt arveland og utfre dette arbeidet.

6.   Og videre la ogs min tjener Joseph Coe reise sammen med dem. Det vrige skal gjres kjent senere, ja, som jeg vil. Amen.


 
Kapittel 54
LÆRE OG PAKTER, kap. 55
Kapittel 56

| Tilbake |Programvare og design © Mormonsbok.com 2001-2005. Scanning / OCR: T. Norman.
Lre & Pakter, norsk 2002-oversettelse, © Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige